Kalkulatory medyczne
Kardiologia
Skala CRUSADE

Skala CRUSADE

ocena ryzyka krwawienia u pacjenta po zawale serca
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Kardiologia
%
ml/min
/min
mmHg

Opis

Skala ryzyka krwawienia CRUSADE umożliwia szybką ocenę ryzyka krwawienia u pacjenta ze świeżym zawałem mięśnia sercowego, a tym samym dobór najkorzystniejszej metody leczenia i określenie rokowania.

Interpretacja

Punkty
1-20
Ryzyko 3,1% (bardzo małe)
Punkty
21-30
Ryzyko 5,5% (małe)
Punkty
31-40
Ryzyko 8,6% (pośrednie)
Punkty
41-50
Ryzyko 11,9% (duże)
Punkty
50-90
Ryzyko 19,5% (bardzo duże)

Fizjologia

Ostre zespoły wieńcowe (OZW) są konsekwencją nagłej dysproporcji pomiędzy zaopatrzeniem kardiomiocytów w tlen, a ich zapotrzebowaniem na niego. Najczęstszą przyczyną tego stanu jest zamknięcie światła jednej z tętnic wieńcowych przez zakrzep powstały na blaszce miażdżycowej. OZW można podzielić na:

 • niestabilną dławicę piersiową,
 • NSTEMI – OZW bez uniesienia odcinka ST,
 • STEMI – OZW z uniesieniem odcinka ST,
 • zawał serca nieokreślony,
 • nagły zgon sercowy.

W celu dobrania odpowiedniego leczenia zawału mięśnia sercowego, należy ocenić ryzyko krwawienia – jeśli jest ono duże lub bardzo duże, należy włączyć leki przeciwpłytkowe i przeciwkrzepliwe o możliwie najkorzystniejszym profilu ryzyka, a ewentualną koronarografię i PCI wykonać z dostępu promieniowego.

Parametry

Do oceny skali ryzyka krwawienia CRUSADE wykorzystuje się następujące parametry:

 • płeć,
 • wyjściowy hematokryt [%],
 • klirens kreatyniny [ml/min],
 • częstość akcji serca,
 • występowanie objawów zastoinowej niewydolności serca przy przyjęciu,
 • występowanie wcześniej choroby naczyniowej (choroby tętnic obwodowych lub udaru mózgu),
 • występowanie cukrzycy,
 • skurczowe ciśnienie tętnicze [mmHg].

Kody ICD-10

Choroby układu krążenia

I21
Ostry zawał mięśnia sercowego

Źródła

 1. Subherwal S., Bach R.G., Chen A.Y. i wsp.: Baseline risk of major bleeding in non-ST-segment- elevation myocardial infarction: the CRUSADE Bleeding Risk Score. Circulation, 2009; 119: 1873–1882.
 2. Wytyczne dotyczące postępowania u chorych z migotaniem przedsionków. Kardiologia Polska 2010; 68, supl. VII: 487–566.
 3. Budaj A i wsp. Nadciśnienie płucne (NP). Interna Szczeklika. Mały podręcznik 2020/21. Kraków, Medycyna Praktyczna; 2020; str. 174-197.Poradniki związane z kalkulatorem

Subiektywne uczucie braku powietrza
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Kiedy należy pilnie skierować pacjenta na dalszą diagnostykę?
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Konsekwencja uszkodzenia serca w przebiegu różnych schorzeń
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Kiedy należy pogłębić diagnostykę?
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zmiany w częstotliwości, rytmie lub sile skurczów serca
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Nie tylko ostry zespół wieńcowy
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Miażdżyca tętnic wieńcowych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
STEMI oraz NSTEMI - stany zagrożenia życia
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Zaloguj się