Kalkulatory medyczne
Kardiologia
Skala POL-SCORE 2015

Skala POL-SCORE 2015

ocena ryzyka sercowo-naczyniowego
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Kardiologia
mmHg
mmol/l

Opis

Algorytm SCORE (Systematic COronary Risk Evaluation) został opracowany przez European Society of Cardiology w celu umożliwienia oszacowania 10-letniego ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. Pierwotnie przygotowane zostały dwie wersje tablic, dla krajów niskiego oraz wysokiego ryzyka, jednak polscy eksperci przygotowali wariant algorytmu skalibrowany dla polskiej populacji (POL-SCORE 2015).

W czerwcu 2021 roku European Society of Cardiology zaprezentowało nową wersję algorytmu - SCORE2, która w wariancie SCORE2-OP uwzględnia również pacjentów powyżej 70 roku życia.

Interpretacja

Ryzyko
0-2%
Ryzyko
2-5%
Ryzyko
>5%

Fizjologia

Skala POL-SCORE 2015

POL-SCORE 2015

Parametry

Do oceny 10-letniego ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych wykorzystujemy poniższe informacje o pacjencie:

  • wiek,
  • płeć,
  • palenie papierosów, 
  • skurczowe ciśnienie tętnicze [mmHg],
  • stężenie cholesterolu całkowite [mmol/l].

Źródła

  1. Zdrojewski T, Jankowski P, Bandosz P, Bartuś S, Chwojnicki K, Drygas W, Gaciong Z, Hoffman P, Kalarus Z, Kaźmierczak J, Kopeć G, Mamcarz A, Opolski G, Pająk A, Piotrowicz R, Podolec P, Rutkowski M, Rynkiewicz A, Siwińska A, Stępińska J, Windak A, Wojtyniak B. Nowa wersja systemu oceny ryzyka sercowo-naczyniowego i tablic SCORE dla populacji Polski [A new version of cardiovascular risk assessment system and risk charts calibrated for Polish population]. Kardiol Pol. 2015;73(10):958-61. Polish. doi: 10.5603/KP.2015.0182. PMID: 26521843.

Zaloguj się