Kalkulatory medyczne
Kardiologia
Wskaźnik SCORE2-diabetes
  • Oblicz
  • Opis
  • Interpretacja
  • Parametry
  • Kody ICD-10

Wskaźnik SCORE2-diabetes

ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów z cukrzycą
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Kardiologia
mmHg
mmol/l
mmol/l
ml/min/1,73m2

Opis

Algorytm SCORE2-diabetes umożliwia oszacowanie 10-letniego ryzyka wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych u pacjentów ze zdiagnozowaną cukrzycą typu 2. Należy pamiętać, że istnieją również inne czynnika ryzyka chorób naczyniowych, które nie są uwzględnione w niniejszej skali. 

Innymi algorytmami z grupy SCORE (Systematic COronary Risk Evaluation), które zostały opracowane przez European Society of Cardiology,SCORE 2 oraz SCORE2-OP dla pacjentów powyżej 70. roku życia. Ten kalkulator wykorzystuje interpretację dla krajów o wysokim ryzyku ChSN, do których zalicza się Polska. Istnieje również skonstruowana we wcześniejszych latach skala POL-SCORE 2015 – jednak choć została ona dostosowana do populacji naszego kraju, to przygotowano ją w oparciu o nieaktualne już algorytmy.

Interpretacja

Z pomocą skali SCORE2-diabetes można oszacować procentowo ryzyko wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego (zawału serca, udaru lub innego śmiertelnego) w ciągu najbliższych 10 lat. Zgodnie z informacjami podanymi przez ESC, zwracane wartości mogą różnić się do 4% względem modelu obliczeniowego.

Parametry

Do oceny wskaźnika SCORE2-diabetes wykorzystujemy informacje o:

 • wieku i płci pacjenta,
 • wieku, w którym została zdiagnozowana cukrzyca,
 • paleniu papierosów,
 • wartości skurczowego ciśnienia tętniczego,
 • stężeniu cholesterolu całkowitego,
 • stężeniu cholesterolu HDL,
 • stężeniu hemoglobiny glikowanej (HbA1c),
 • wartości przesączania kłębuszkowego (eGFR).

Kody ICD-10

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej

E11
Cukrzyca insulinoniezależna
E78
Zaburzenia metabolizmu lipoprotein i inne lipidemie

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

F17
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane paleniem tytoniu

Choroby układu krążenia

I10
Nadciśnienie samoistne (pierwotne)Poradniki związane z kalkulatorem

Konsekwencja uszkodzenia serca w przebiegu różnych schorzeń
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Objawy ostrego uszkodzenia nerek i nie tylko
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Modyfikowalny czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zaburzenia gospodarki węglowodanowej
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Subiektywne odczucie powodujące chęć drapania
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Praktyczne informacje dla lekarza POZ
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Nieprawidłowe stężenie lipidów i lipoprotein w osoczu
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Zaloguj się