Kalkulatory medyczne
Kardiologia
Wskaźnik SCORE2 i SCORE2-OP

Wskaźnik SCORE2 i SCORE2-OP

ocena ryzyka sercowo-naczyniowego
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Kardiologia
mmHg
mmol/l
mmol/l

Opis

Algorytm SCORE2 umożliwia oszacowanie 10-letniego ryzyka wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych. Algorytm SCORE2-OP jest jego wariantem skalibrowanym dla pacjentów powyżej 70. roku życia. Należy pamiętać, że istnieją również inne, nieuwzględnione przez skalę czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.

Algorytm SCORE (Systematic COronary Risk Evaluation) został opracowany przez European Society of Cardiology. Jest profilowany dla krajów o niskim, umiarkowanym, wysokim oraz bardzo wysokim ryzyku wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Ten kalkulator jest oparty o odświeżony algorytm SCORE2 i wykorzystuje interpretację dla krajów o wysokim ryzyku ChSN, do których zalicza się Polska.

Kalkulator został opracowany z wykorzystaniem wzorów przedstawionych przez ESC. Załączona poniżej tabela została zamieszczona w wytycznych i stanowi ona uproszczoną wizualizację wyników dla danych grup pacjentów, stąd wyniki prezentowane przez kalkulator mogą odbiegać od tych zamieszczonych w tabeli.

Fizjologia

Uproszczona tabela SCORE2 dla pacjentów 40-69 lat:

SCORE2

Uproszczona tabela SCORE2-OP dla pacjentów >=70 roku życia :

SCORE2

Parametry

Do oceny 10-letniego ryzyka sercowo-naczyniowego wykorzystujemy poniższe informacje o pacjencie:

  • wiek,
  • płeć, 
  • palenie papierosów,
  • skurczowe ciśnienie tętnicze [mmHg],
  • stężenie cholesterolu nie-HDL [mmol/l].

Kody ICD-10

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej

E78
Zaburzenia metabolizmu lipoprotein i inne lipidemie

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

F17
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane paleniem tytoniu

Choroby układu krążenia

I10
Nadciśnienie samoistne (pierwotne)

Źródła

  1. SCORE2 working group and ESC Cardiovascular risk collaboration. SCORE2 risk prediction algorithms: new models to estimate 10-year risk of cardiovascular disease in Europe. Eur Heart J. 2021 Jul 1;42(25):2439-2454. doi: 10.1093/eurheartj/ehab309. PMID: 34120177; PMCID: PMC8248998.
  2. SCORE2-OP working group and ESC Cardiovascular risk collaboration. SCORE2-OP risk prediction algorithms: estimating incident cardiovascular event risk in older persons in four geographical risk regions. Eur Heart J. 2021 Jul 1;42(25):2455-2467. doi: 10.1093/eurheartj/ehab312. PMID: 34120185; PMCID: PMC8248997.Poradniki związane z kalkulatorem

Konsekwencja uszkodzenia serca w przebiegu różnych schorzeń
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Modyfikowalny czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Nieprawidłowe stężenie lipidów i lipoprotein w osoczu
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Zaloguj się