Vademecum
Lekarz przedsiębiorca
Przychody w indywidualnej praktyce lekarskiej

Przychody w indywidualnej praktyce lekarskiej

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Najważniejsze informacje

  • Przychody to nie tylko należności uzyskane od placówki leczniczej lub pacjentów.
  • Momentem uzyskania przychodu jest dzień wykonania usługi lub ostatni dzień okresu rozliczeniowego.
  • Przychody stanowią podstawę naliczania podatku dochodowego za miesiąc, w którym zostały uzyskane.
  • Przychody dokumentuje się za pomocą faktur lub paragonów z kasy fiskalnej.
  • Jeżeli uzyskuje się wpływy z różnych źródeł, musi to być uwzględnione przy opłacaniu składek ZUS i składaniu rocznego zeznania podatkowego.

Przychody to kwoty należne za wykonane usługi. Mogą być one otrzymane od placówki leczniczej, w której lekarz wykonuje działalność w ramach kontraktu, czy od pacjentów przyjmowanych w gabinecie. W przypadku czynnych podatników VAT, przychód stanowi kwota netto zawarta w wystawionych fakturach, do VAT stosuje się odrębną ewidencję.

Zaloguj się