Indywidualna praktyka lekarska. Jakie warunki trzeba spełnić, aby ją założyć?

Indywidualna praktyka lekarska to nic innego jak jednoosobowa działalność gospodarcza założona przez lekarza. Jej ramy określa ustawa o działalności leczniczej z dn. 15 kwietnia 2011 roku. Jest to działalność regulowana, co oznacza, że lekarz lub lekarz dentysta musi spełnić szereg warunków.

Rodzaje indywidualnej praktyki lekarskiej: