Przed podpisaniem umowy. Jakie zapisy warto w niej zawrzeć, a czego unikać?

Dzisiaj zajmę się, w telegraficznym skrócie, najistotniejszymi cechami umowy cywilnoprawnej (zlecenie, kontraktowej), które powinny się w niej znaleźć i których należy unikać, wiążąc się z nowym świadczeniodawcą. Pamiętajcie, że przede wszystkim z powodów bezpieczeństwa na „tu i teraz” oraz „w przyszłości”, umowa o pracę jako stosunek pracy wydaje się lepszym rozwiązaniem. Przysługują nam bowiem wszystkie zasiłki z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, mamy ustawowo zagwarantowany, 100 proc. płatny urlop oraz przed zwolnieniem chronią nas zapisy Kodeksu pracy. Oczywiście w kontekście umowy cywilnoprawnej również możemy zdecydować się na opłacanie wyższych składek na ubezpieczenie społeczne, wynegocjować urlop wypoczynkowy, dodatkowo finansować ubezpieczenia „na życie”, „od choroby” czy od utraty dochodu, jednak wówczas umowa zlecenie lub kontraktowa tracą na swojej finansowej atrakcyjności.

Do prawnej oceny umowy cywilnoprawnej stosuje się zapisy Kodeksu cywilnego, a dokładniej - art. 734 § 1 k.c.