Vademecum
Lekarz przedsiębiorca
Wybór formy rozliczeń. Umowa o pracę, zlecenie czy ,,kontrakt"?

Wybór formy rozliczeń. Umowa o pracę, zlecenie czy ,,kontrakt"?

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Zasada swobody umów pozostawia wybór podstawy zatrudnienia zainteresowanym stronom.

W Ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty nie zamieszczono regulacji przewidujących wprost wykonywanie zawodu lekarza w ramach stosunku pracy. Oczywiście nie jest to zabronione, a w wielu miejscach tej ustawy nawiązuje się do stosunku pracy.

Zaloguj się