Vademecum
Lekarz przedsiębiorca
ZUS a indywidualna praktyka lekarska - przewodnik

ZUS a indywidualna praktyka lekarska - przewodnik

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Najważniejsze informacje

  • Przedsiębiorca jest automatycznie rejestrowany jako płatnik ZUS po wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i ma 7 dni aby zgłosić się do ubezpieczenia ZUS.
  • Standardowo podstawa wymiaru składek ZUS nie może być niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
  • W początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej można wykorzystać dostępne ulgi.
  • Ustalanie wysokości składki zdrowotnej zależy od wybranej formy odpodatkowania.
  • Aby korzystać z gabinet.gov.pl w ramach praktyki lekarskiej, należy wcześniej przypisać księgę rejestrową praktyki zawodowej do konta w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL).

Każdy przedsiębiorca musi być zarejestrowany jako płatnik składek ZUS i jako osoba ubezpieczona. W przypadku lekarza prowadzącego praktykę lekarską dodatkową sprawą do załatwienia w związku z ZUS jest uzyskanie uprawnienia do wystawiania zwolnień lekarskich.

Zaloguj się