Vademecum
Lekarz przedsiębiorca
Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy - indywidualna praktyka lekarska

Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy - indywidualna praktyka lekarska

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Najważniejsze informacje

  • Każdy pracujący i odprowadzający odpowiednie składki do ZUS mieszkaniec RP po określonym ustawowo czasie nabywa prawa do odpowiednich świadczeń z tytułu niezdolności do pracy.
  • Osoby samozatrudnione również posiadają zatem prawo do powyższych świadczeń. Odprowadzając comiesięczne składki do ZUS przez minimum 90 dni, gwarantują sobie prawo do zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego w okresie ochrony. Odprowadzając najniższe obligatoryjne składki, za podstawę wymiaru do obliczenia powyższych świadczeń, ZUS przyjmie jednak najniższą krajową bez względu na rzeczywisty poziom comiesięcznych dochodów.
  • Lekarze udzielający świadczeń medycznych w innej formie niż umowa o pracę, w przypadku utraty możliwości wykonywania zawodu, tracą wszystkie lub zdecydowaną większość swoich dochodów z tego tytułu.
  • By zabezpieczyć okres niezdolności do pracy, za który w sytuacji uzyskiwania dochodów z umowy o pracę zapłaciłby ZUS, przedsiębiorca może zawrzeć umowę ubezpieczenia od utraty dochodu.
  • Ubezpieczenie od utarty dochodu zadziała również w przypadku dochodów z tytułu umowy o pracę, jednak zostanie wypłacone dopiero po ustaniu prawa do zasiłku chorobowego, a więc po upływie 182 dni niezdolności do pracy.

Lekarze zatrudnieni na etacie w przypadku czasowej niezdolności do pracy są finansowo chronieni przez zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS. Lekarze przedsiębiorcy, pracujący na kontraktach lub prowadzący swoje gabinety w ramach własnej działalności gospodarczej, w razie wypadku lub choroby uniemożliwiającej pracę, zazwyczaj nie mogą liczyć na pomoc pracodawcy lub ZUS-u. Dodatkowo, często ponoszą oni duże koszty związane z prowadzeniem działalności i zobligowani są regularnie opłacać swoje miesięczne zobowiązania. Należą do nich m.in. wynajem lokali, raty kredytów czy leasingu sprzętu medycznego. Wypadek lub choroba prowadzące do braku możliwości wykonywania zawodu lekarza prowadzi więc do znacznego ograniczenia budżetu, a nawet do utraty płynności finansowej.

Zaloguj się