Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Lekarz rozpoczynający jednoosobową działalność gospodarczą ma prawo wybrać najdogodniejszą dla siebie formę opodatkowania przychodów. Wyboru dokonuje się podczas rejestracji działalności - przy składaniu wniosku o wpis do CEIDG.

Sposób opodatkowania można zmienić w trakcie prowadzenia działalności. Terminem zmiany jest 20. dzień miesiąca następującego po miesiącu uzyskania przychodu w danym roku - czyli zazwyczaj 20 lutego (wyjątek: termin zmiany z karty podatkowej lub na nią mija 20 stycznia).