Vademecum
Lekarz przedsiębiorca
Dodatkowe ubezpieczenia w indywidualnej praktyce lekarskiej

Dodatkowe ubezpieczenia w indywidualnej praktyce lekarskiej

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Najważniejsze informacje

  • OC dobrowolne może stanowić uzupełnienie OC obowiązkowego w przypadku prowadzenia Indywidualnej Praktyki Lekarskiej lub też być samodzielnym zabezpieczeniem dla lekarza zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną.
  • W zależności od formy zatrudnienia oraz wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego OC dobrowolne zapewniać będzie znacząco różny zakres ochrony. W przypadku Indywidualnej Praktyki Lekarskiej w większości towarzystw suma ubezpieczenia zawarta w OC dobrowolnym będzie stanowiła poniekąd uzupełnienie sumy posiadanej w ramach OC obowiązkowego. Taka sytuacja będzie miała miejsce w towarzystwach, które nie dają możliwości podniesienia limitów w polisie obowiązkowej ponad te wymagane ustawowo. W tych, w których taka możliwość istnieje, OC dobrowolne zabezpieczy nam jedynie tzw. szkody deliktowe.
  • Z przyczyn opisanych w powyższym punkcie nie powinniśmy decydować się na wybór 2 różnych towarzystw ubezpieczeniowych, wybierając OC obowiązkowe i dobrowolne.
  • Oprócz zabezpieczenia roszczeń ze strony pacjentów i pracodawcy omawiany rodzaj ubezpieczenia da nam możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o ochronę prawną, HIV/WZW, NNW, dodatkowe klauzule uzupełniające zakres ochrony OC.
  • Ochrona prawna jest rodzajem ubezpieczenia dającego możliwość porady z prawnikiem lub adwokatem, zaczerpnięcia informacji o procedurach sądowych i kosztach postępowania.
  • Ochrona HIV/WZW daje możliwość skorzystania z badań na obecność wirusów HIV, HBV i HCV, zwrotu kosztów leczenia antyretrowirusowego, uzyskania jednorazowego świadczenia z tytułu zakażenia HIV/WZW. 
  • W niektórych towarzystwach wybór każdego dodatkowego „pakietu” uprawnia do otrzymania odpowiednio większej zniżki na ubezpieczenie podstawowe. Z tego względu możliwa jest sytuacja, w której wybór dodatkowego zakresu ochrony spowoduje spadek ceny końcowej polisy i polisa ta będzie paradoksalnie tańsza z pakietem niż bez niego.

Dobrowolne OC

Zaloguj się