Indywidualna praktyka lekarska - przewodnik

W środowisku lekarskim dużo mówi się o formach zatrudnienia, w ramach których lekarze mogą wykonywać swój zawód. Temat pojawił się chociażby przy protestach Porozumienia Rezydentów, który w dużej mierze dotyczył lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Walka o poprawę warunków pracy i płacy jest utrudniona w sytuacji, w której nawet w obrębie jednego podmiotu lekarze są zatrudnieni na różnych zasadach. Interesy lekarzy pracujących na etacie i na tzw. “kontraktach”, czyli na specyficznym rodzaju umów cywilnoprawnych, nie zawsze są tożsame. Przy fali strajków pojawił się również temat tzw. klauzuli opt-out.

Ale na czym właściwie polegają różne formy zatrudnienia i czym się od siebie różnią? Jakie istnieją możliwości wykonywania zawodu lekarza?