Rejestracja indywidualnej praktyki lekarskiej. Jak uzyskać wpis do CEIDG i RPWDL?

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Pierwszym krokiem, który musisz wykonać w celu założenia indywidualnej praktyki lekarskiej, jest rejestracja działalności gospodarczej. Aby rozpocząć działalność, osoba fizyczna składa wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek można złożyć elektronicznie, osobiście w urzędzie lub listownie. Najwygodniej zrobić to oczywiście online: przez stronę CEIDG, portal biznes.gov.pl lub stronę banku. Złożenie wniosku o wpis jest bezpłatne. Wpis jest dokonywany nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku.

biznes.gov.pl

Następnie musisz złożyć wniosek o wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL). W przypadku indywidualnych praktyk lekarskich organem rejestrowym jest Okręgowa Rada Lekarska w miejscu wykonywania praktyki. Opłata za złożenie wniosku w 2021 r. wynosi 109 zł. Wniosek składa się elektronicznie. Organ rejestrowy dokonuje wpisu do rejestru w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku i przekazuje informację do CEIDG. Jeżeli wniosek nie zostanie rozpatrzony w ciągu 40 dni, lekarz może rozpocząć praktykę lekarską po wcześniejszym poinformowaniu okręgowej izby lekarskiej. Od negatywnej decyzji można się odwołać w ciągu 14 dni.

Zaloguj się