Rozliczenie praktyki lekarskiej z urzędem skarbowym i ZUS

Najważniejsze informacje

  • W związku z Polskim Ładem zmianie uległy terminy płatności składki ZUS.
  • Polski Ład zmienił zasady ustalania wysokości składki zdrowotnej.
  • Nie ma obowiązku składania śródrocznych deklaracji podatkowych.
  • Terminy zapłaty podatku, jego wysokość, czas złożenia deklaracji rocznej i wybór formularza zależą od wybranego sposobu opodatkowania.
  • Od października 2020 płatników VAT obowiązuje nowy dokument JPK (Jednolity Plik Kontrolny)
  • Złożenie większości dokumentów jest możliwe przez internet, składki i podatki należy wysyłać przelewem się na indywidualny mikrorachunek.

Z tego artykułu z serii “Lekarz Przedsiębiorca” dowiesz się jakie obowiązki wobec ZUS i urzędu skarbowego ma przedsiębiorca, jakie są terminy płacenia podatków i składek, jak obliczyć kwotę zaliczki na podatek dochodowy, do kiedy należy przesłać roczną deklarację podatkową oraz jakie zmiany w deklaracji VAT obowiązują od października.