Wystawianie faktur w indywidualnej praktyce lekarskiej

Najważniejsze informacje

  • Wystawianie faktur jest obowiązkowe dla podatników VAT dokonujących sprzedaży na rzecz innego podatnika VAT.
  • Lekarz, który prowadzi praktykę lekarską i nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT, wystawia faktury dobrowolnie lub na żądanie nabywcy.
  • Faktury stanowią najczęściej podstawę uzyskania zapłaty od podmiotu leczniczego za udzielone usługi w ramach tzw. “kontraktu”.
  • W przypadku zwolnienia przedmiotowego z VAT stosuje się uproszczony wzór faktur. Koniecznie należy dodać adnotację o podstawie zwolnienia (w przypadku usług medycznych - art. 43 ust. 1 pkt 18a i 19 ustawu o podatku od towarów i usług).

Faktura to dokument potwierdzający dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT). Stanowi podstawę rozliczenia podatku VAT. Na podstawie otrzymanej faktury nabywca może odliczyć podatek VAT. W artykule zajmiemy się drugą stroną medalu - wystawianiem faktur. Lekarze prowadzący indywidualną praktykę lekarską najczęściej wystawiają faktury szpitalowi lub innemu podmiotowi leczniczemu, w którym pracują na podstawie tzw. “kontraktu” w celu uzyskania zapłaty. Może się też zdarzyć, że lekarz przyjmujący pacjentów we własnym gabinecie specjalistycznym lub ogólnolekarskim zostanie poproszony przez pacjenta prowadzącego działalność gospodarczą o wystawienie faktury za wizytę.