• Oblicz
  • Opis
  • Interpretacja
  • Fizjologia
  • Parametry
  • Źródła

Kalkulator pediatrycznej dawki amoksycyliny

Pediatria
kg
Wybierz...
mg/kg

Opis

Kalkulator medyczny dawki amoksycyliny służy do obliczania rekomendowanej dawki antybiotyku dla dziecka na podstawie jego masy ciała i wskazania do podania. Narzędzie wykorzystywane jest w przypadku infekcji bakteryjnej u pacjentów pediatrycznych o wadze mniejszej niż 40 kilogramów.

Interpretacja

Zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego:

1. W przypadku następujących stanów klinicznych rekomendowana dawka amoksycyliny dla dzieci <40 kg mc. to 20-90 mg/kg mc.:

 • ostre bakteryjne zapalenie zatok, 
 • ostre zapalenie pęcherza moczowego,
 • ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek,
 • ostre zapalenie ucha środkowego,
 • ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej,
 • pozaszpitalne zapalenie płuc.

2. W przypadku ostrego paciorkowcowego zapalenia migdałków i gardła rekomendowana dawka amoksycyliny dla dzieci <40 kg mc. to 40-90 mg/kg mc.

3. W przypadku zapobieganiu infekcyjnemu zapalenia wsierdzia rekomendowana dawka amoksycyliny dla dzieci <40 kg mc. to 50 mg/kg mc. podana 30-60 minut przed wykonywanym zabiegiem.

Fizjologia

Amoksycylina to półsyntetyczny antybiotyk beta-laktamowy o szerokim spektrum działania, stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych.

Wskazania:

 • ostre bakteryjne zapalenie zatok, pęcherza moczowego, ostre odmiedniczkowe zapalenia nerek, ostre zapalenie ucha środkowego, ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej, pozaszpitalne zapalenie płuc;
 • ostre paciorkowcowe zapalenie migdałków i gardła;
 • zapobieganie infekcyjnemu zapaleniu wsierdzia.

Droga podania:

 • doustna (p.o.),
 • dożylna (i.v.).

Parametry

Do obliczenia dawki amoksycyliny wykorzystujemy:

 • masę ciała dziecka [kg];
 • ilość substancji aktywnej w objętości roztworu (zgodnie z preparatami dostępnymi w Polsce): 250g/5ml lub 500mg/5ml.

Źródła

 1. https://reference.medscape.com/drug/amoxil-amoxicillin-342473 (ostatni dostęp: 20.08.2021)

Zaloguj się