Wyszukiwarka leków
Broncho-Vaxom®
  • Wskazania
  • Dawkowanie
  • Uwagi
  • Działanie
  • Skład
  • Interakcje
  • Przeciwwskazania
  • Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
  • Działania niepożądane
  • Ciąża i laktacja
  • Przedawkowanie
  • ICD-10
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Rx

Broncho-Vaxom®

kaps. twarde
7 mg
30 szt.

Cena i refundacja

100%
114,31
Eksploruj
Zobacz inne warianty (2)
Ostrzeżenia
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C
Inne

Spis treści

 1. Wskazania
 2. Dawkowanie
 3. Uwagi
 4. Działanie
 5. Skład
 6. Interakcje
 7. Przeciwwskazania
 8. Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
 9. Działania niepożądane
 10. Ciąża i laktacja
 11. Przedawkowanie
 12. ICD-10

Wskazania

Dawka 3,5 mg. Profilaktyka nawracających zakażeń dróg oddechowych (ZDO) u dzieci w wieku od 6 m-y do 12 lat. Dawka 7 mg. Profilaktyka nawracających zakażeń dróg oddechowych (ZDO) u dorosłych.

Dawkowanie

Dawka 3,5 mg. U dzieci w wieku od 6 m-cy do 12 lat: cykl leczenia profilaktycznego w przypadku nawracających zakażeń dróg oddechowych: 1 kaps. twarda (3,5 mg w przypadku dzieci)/dobę na czczo, przez 10 kolejnych dni w m-cu przez 3 kolejne m-ce; w przypadku ostrej fazy zakażeń dróg oddechowych produkt leczniczy może być stosowany równocześnie z odpowiednimi metodami leczenia. W razie konieczności cykl leczenia profilaktycznego można powtórzyć. Dawka 7 mg. Dorośli: cykl leczenia profilaktycznego w przypadku nawracających zakażeń dróg oddechowych: 1 kaps. twarda (7 mg w przypadku osób dorosłych)/dobę na czczo, przez 10 kolejnych dni w m-cu przez 3 kolejne m-ce; w przypadku ostrej fazy zakażeń dróg oddechowych produkt leczniczy może być stosowany równocześnie z odpowiednimi metodami leczenia. W razie konieczności cykl leczenia profilaktycznego można powtórzyć.

Uwagi

Jeśli pacjent nie może połknąć kaps., można ją otworzyć, a jej zawartość można wsypać do odpowiedniej ilości wody, soku owocowego lub mleka/mleka modyfikowanego. Mieszanka rozpuszcza się pod wpływem delikatnego mieszania. Pacjentów należy poinstruować, aby przyjęli mieszankę w całości w ciągu kilku minut i zawsze zamieszali ją bezpośrednio przed wypiciem.

Działanie

Produkt leczniczy zawiera lizat bakterii najczęściej powodujących zakażenia dróg oddechowych. W badaniach prowadzonych na zwierzętach wykazano, że substancja czynna tego produktu powoduje zwiększenie odporności wobec doświadczalnie wywołanych zakażeń, stymulację makrofagów i limfocytów B, a także zwiększenie wydzielania immunoglobulin przez komórki błon śluzowych dróg oddechowych. U ludzi, w badaniach klinicznych, wykazano zwiększenie liczebności krążących limfocytów T, wzrost stężenia IgA w ślinie, nasilenie swoistej odpowiedzi na mitogeny poliklonalne i w reakcji mieszanych limfocytów.

Skład

Dawka 3,5 mg: 1 kaps. zawiera 20 mg liofilizatu OM-85 w tym 3,5 mg liofilizowane lizaty bakteryjne: Haemophilus influenzae, Streptococcus (Diplococcus) pneumoniae, Klebsiella pneumoniae ssp. pneumoniae i ssp. ozaenae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes i sanguinis (viridans), Moraxella (Branhamella/Neisseria) catarrhalis, 42 μg galusanu propylu (E 310), 1,515 mg glutaminianu sodu (E 621), do 20 mg mannitolu. Dawka 7 mg: 1 kaps. zawiera 40 mg liofilizatu OM-85 w tym 7 mg liofilizowane lizaty bakteryjne: Haemophilus influenzae, Streptococcus (Diplococcus) pneumoniae, Klebsiella pneumoniae ssp. pneumoniae i ssp. ozaenae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes i sanguinis (viridans), Moraxella (Branhamella/Neisseria) catarrhalis, 84 μg galusanu propylu (E 310), 3,03 mg glutaminianu sodu (E 621), do 40 mg mannitolu.

Interakcje

Dotychczas nie stwierdzono żadnych interakcji pomiędzy produktem leczniczym a innymi lekami.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności

Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Laktacja

Lek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.

C

Lek powinien być zażywany 15-30 minut przed posiłkiem.

Produkt leczniczy może powodować reakcje nadwrażliwości. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych lub objawów przedmiotowych nietolerancji należy natychmiast przerwać stosowanie produktu. Nie istnieją żadne dane pochodzące z badań klinicznych potwierdzające, że stosowanie produktu leczniczego może zapobiegać zapaleniu płuc. Dlatego nie zaleca się podawania produktu leczniczego w celu zapobiegania zapaleniu płuc. Dzieci i młodzież: dane z badań klinicznych dotyczących stosowania produktu leczniczego u dzieci w wieku poniżej 6 m-cy są ograniczone. Jako środek ostrożności nie zaleca się podawania produktu leczniczego dzieciom w wieku poniżej 6 m-cy. W badaniach klinicznych produktu populacja osób w podeszłym wieku była szeroko reprezentowana. Nie stwierdzono żadnych zagrożeń dla bezpieczeństwa ogólnego. Dane dotyczące stosowania u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek są ograniczone. W przedklinicznych badaniach toksyczności nie stwierdzono żadnych przedmiotowych objawów nefrotoksyczności u szczurów ani u psów. Z tego względu stosowanie w tej populacji nie budzi zastrzeżeń pod kątem bezpieczeństwa. Brak dostępnych danych dotyczących stosowania u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby. W przedklinicznych badaniach toksyczności nie stwierdzono żadnych przedmiotowych objawów hepatotoksyczności u szczurów ani u psów. Z tego względu stosowanie w tej populacji nie budzi zastrzeżeń pod kątem bezpieczeństwa. Produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na kaps. twardą, to znaczy produkt leczniczy uznaje się za „wolny od sodu”. Produkt leczniczy nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działania niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego: (niezbyt często) nadwrażliwość (wysypka rumieniowa, wysypka uogólniona, rumień, obrzęk, obrzęk powiek, twarzy, obrzęk obwodowy, opuchlizna, opuchlizna twarzy, świąd, uogólniony świąd, duszność); (nieznana) obrzęk naczynioruchowy. Zaburzenia układu nerwowego: (często) ból głowy. Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia: (często) kaszel. Zaburzenia żołądka i jelit: (często) biegunka, bóle brzucha; (niezbyt często) nudności, wymioty. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (często) wysypka; (niezbyt często) pokrzywka. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (niezbyt często) gorączka, zmęczenie. W przypadku utrzymywania się zaburzenia żołądkowo-jelitowego produkt należy odstawić.

Ciąża i laktacja

Istnieją ograniczone dane dotyczące stosowania produktu u kobiet w ciąży. Badania przeprowadzone na zwierzętach nie wskazują na żaden bezpośredni ani pośredni toksyczny wpływ na rozród. Jako środek ostrożności należy unikać stosowania produktu w ciąży. Do tej pory nie przeprowadzono żadnych specjalnych badań ani nie zgłoszono żadnych danych na ten temat. Jako środek ostrożności zaleca się unikanie stosowania produktu leczniczego u kobiet w okresie karmienia piersią. Płodność: brak dostępnych danych.

Przedawkowanie

Nie opisano żadnego przypadku przedawkowania. Ze względu na charakter produktu oraz wyniki badania toksyczności na zwierzętach, przedawkowanie tego produktu wydaje się być mało prawdopodobne. Przedawkowanie produktu leczniczego nie spowodowało żadnych zagrożeń dla bezpieczeństwa stosowania. Ustalono, że dawka śmiertelna u myszy wynosi ponad 2000 mg/kg mc. i ponad 1400 mg/kg mc. u szczurów. Ponadto, nie zaobserwowano przedmiotowych objawów toksyczności po doust. podawaniu produktu leczniczego w dawce 2000 mg/kg mc./dobę przez 6 m-cy u szczurów ani w dawce 100 mg/kg mc./dobę przez 3 m-ce u psów.

ICD-10

Choroby oka i przydatków oka, ucha i wyrostka sutkowatego

H60
Zapalenie ucha zewnętrznego
H65
Nieropne zapalenie ucha środkowego
H66
Ropne i nieokreślone zapalenie ucha środkowego

Choroby układu oddechowego

J00.4
Zapalenie błony śluzowej nosa
J01
Ostre zapalenie zatok
J02
Ostre zapalenie gardła
J03
Ostre zapalenie migdałków podniebiennych
J06
Ostre zakażenie górnych dróg oddechowych o umiejscowieniu mnogim nieokreślonym
J20
Ostre zapalenie oskrzeli
J32
Przewlekłe zapalenie zatok
J35
Przewlekłe choroby migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego
J40
Zapalenie oskrzeli nieokreślone jako ostre albo przewlekłe
J41
Proste i śluzowo-ropne przewlekłe zapalenie oskrzeli
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Rx

Broncho-Vaxom®

kaps. twarde
7 mg
30 szt.

Cena i refundacja

100%
114,31

Zaloguj się

Powiązane poradniki

Paciorkowcowa lub wirusowa, a może mononukleoza zakaźna?
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Naturalny mechanizm obronny organizmu
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Jak rozpoznawać i leczyć nawracające infekcje?
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Jakie mogą być przyczyny niedrożności nosa?
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Infekcja wirusowa czy bakteryjna
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Najczęstszy objaw chorób dróg oddechowych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Jedna z częstszych przyczyn zgłaszania się pacjentów do lekarza z powodu bólu ucha
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Odczuwanie dźwięku przy braku bodźca akustycznego
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zapalenie ucha zewnętrznego środkowego czy wtórny ból ucha
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Infekcja dolnych dróg oddechowych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Jedna z częstszych przyczyn bólu ucha
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Ostry stan zapalny układu oddechowego
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Odkrztuszanie krwi z dróg oddechowych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Proces zapalny błony śluzowej nosa i zatok
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Subiektywne uczucie braku powietrza
Zapisuję
Zapisz
Zapisane