Medycyna rodzinna wymaga zmian – rozmowa z lek. Łukaszem Reczkiem, prezesem Młodych Lekarzy Rodzinnych

Rozmowa z lek. Łukaszem Reczkiem, prezesem Młodych Lekarzy Rodzinnych w Polsce
Medycyna rodzinna wraca do łask i wymaga zmian 

– Co Młodzi Lekarze Rodzinni chcieliby zmienić w medycynie? Jakie są główne problemy i wyzwania lekarzy tej specjalności?

medycyna-rodzinna
poz