Publikacje
Opinie
Medycyna rodzinna a POZ

Medycyna rodzinna a POZ

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Jaka jest różnica między lekarzem medycyny rodzinnej a lekarzem POZ?

Koniecznie trzeba znać kilka pojęć dotyczących Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ponieważ w tej domenie narosła masa nieporozumień wynikających z niewiedzy lub dezinformacji. W POZ mogą pracować “lekarze zbierający deklaracje pacjentów” oraz “lekarze pracujący pod nadzorem”. Deklaracje to dobrowolne, imienne (już nie geograficzne – nie ma tzw “rejonizacji” i nie ma “rejonów”) dokumenty określające pacjenta odnośnie lekarza, który ma otoczyć go swoją opieką. Za każdą deklarację podmiot leczniczy, w którym zbiera deklaracje dany lekarz, otrzymuje co miesiąc konkretną sumę w ramach kontraktu z NFZ. Podstawowa stawka to 11 złotych miesięcznie za osobę. Przy czym różne kategorie wiekowe są różnie płatne np. więcej pieniędzy NFZ wypłaca za małe dzieci i starsze osoby.

“Lekarze zbierający deklaracje” to lekarze specjaliści medycyny rodzinnej, a także rezydenci medycyny rodzinnej, ponieważ mogą oni zbierać deklaracje już od pierwszego dnia specjalizacji. Dodatkowo od niedawna uprawnienia do zbierania deklaracji mają także lekarze specjaliści interny i pediatrii. Oczywiście tylko, odpowiednio, od pacjentów dorosłych i pacjentów do ukończenia 18 roku życia. Uprawnienia do zbierania deklaracji pacjentów mają również lekarze, którzy nabyli uprawnienia “przez zasiedzenie”, czyli pracowali w POZ przez wystarczającą ilość lat, zanim wprowadzono ustawy regulujące wymagania odnośnie kwalifikacji do tworzenia list.

“Lekarze pracujący pod nadzorem” to, w dużym skrócie, każdy kto ma PWZ i wyczuwalny puls. Taki lekarz pracuje dla danego POZ bez posiadania własnej listy pacjentów. Z racji braku wymagań kwalifikacyjnych, poza wyżej wymienionymi, jest to bardzo powszechny sposób na dorabianie dla każdego młodego lekarza, który jest w stanie urwać się z oddziału na tyle wcześnie, żeby dojechać do jakiegoś POZu lub dla lekarza-emeryta, który chce popracować jeszcze kilka godzin w tygodniu. Bardzo częstą praktyką jest więc zbieranie deklaracji na specjalistę z uprawnieniami do tego, a obstawianie jego godzin “wyrobnikami”. Ci ostatni pracują za niskie stawki, ale wciąż lepsze niż te, które mają w podstawowym miejscu pracy.

Kwestia skali

Podsumowując – lekarz rodzinny to specjalista bądź rezydent medycyny rodzinnej. Lekarz POZ to każdy lekarz, któremu akurat zdarzyło się pracować w POZ.

W POZ w Polsce pracuje około 25000 lekarzy. Połowa z nich ma tytuł specjalisty medycyny rodzinnej. Połowa z tej połowy to lekarze, którzy ukończyli pełną, czteroletnią specjalizację z medycyny rodzinnej i zdali Państwowy Egzamin Specjalizacyjny. Gdy więc następnym razem usłyszysz w Klinice “co ten rodzinny znowu nam za bzdury kieruje?” miej na uwadze, kto pracuje w POZ i jakie może mieć wykształcenie…

Zaloguj się

medycyna-rodzinna
poz

Dołącz do dyskusji

Polecane artykuły