Medycyna rodzinna a POZ

Jaka jest różnica między lekarzem medycyny rodzinnej a lekarzem POZ?

Koniecznie trzeba znać kilka pojęć dotyczących Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ponieważ w tej domenie narosła masa nieporozumień wynikających z niewiedzy lub dezinformacji. W POZ mogą pracować “lekarze zbierający deklaracje pacjentów” oraz “lekarze pracujący pod nadzorem”. Deklaracje to dobrowolne, imienne (już nie geograficzne – nie ma tzw “rejonizacji” i nie ma “rejonów”) dokumenty określające pacjenta odnośnie lekarza, który ma otoczyć go swoją opieką. Za każdą deklarację podmiot leczniczy, w którym zbiera deklaracje dany lekarz, otrzymuje co miesiąc konkretną sumę w ramach kontraktu z NFZ. Podstawowa stawka to 11 złotych miesięcznie za osobę. Przy czym różne kategorie wiekowe są różnie płatne np. więcej pieniędzy NFZ wypłaca za małe dzieci i starsze osoby.

Zaloguj się

medycyna-rodzinna
poz

Dołącz do dyskusji