Publikacje
Wywiady
Czy każdy medyk powinien umieć rozmawiać z pacjentem? O komunikacji w medycynie

Czy każdy medyk powinien umieć rozmawiać z pacjentem? O komunikacji w medycynie

Zapisuję
Zapisz
Zapisane
pinezkaW SKRÓCIE

Rozmowa z dr n. społ. Antoniną Doroszewską ze Studium Komunikacji Medycznej WUM, Zespołu Języka Medycznego Rady Języka Polskiego przy prezydium PAN i Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej oraz lek. Anną Kołodziejek ze Studium Komunikacji Medycznej WUM 

Właściwa komunikacja z pacjentami daje lepsze efekty terapeutyczne 

– W jaki sposób komunikacja medyczna wpływa na funkcjonowanie opieki medycznej? 

dr n. społ. Antonina Doroszewska: To bardzo szerokie i wielowymiarowe pytanie. Jeśli spojrzymy z perspektywy całego systemu, możemy odnieść się do badań, które wskazują na rzadsze stosowanie się do planu leczenia u pacjentów, których leczenie prowadzą lekarze komunikujący się nieumiejętnie vs lekarze, którzy mają takie umiejętności. Compliance spada o 19% - to 1/5 pacjentów, których leczenie nie jest prowadzone skutecznie tylko z powodu tego, jak prowadzona była konsultacja. Równocześnie po przeprowadzeniu szkolenia ze skutecznej komunikacji u lekarza, szanse na stosowanie się pacjenta do leczenia rosły średnio 1,6-krotnie. Z jednej strony zatem system zyskuje na skutecznie leczonych chorobach, rzadszych zaostrzeniach i rzadszych konsultacjach, hospitalizacjach, które mogą być potrzebne w przypadku tych zaostrzeń. Ale to skala makro, systemowa, statystyczna. Tymczasem jest jeszcze inny wymiar. Funkcjonowanie w systemie ochrony zdrowia, gdzie komunikacja ma znaczenie, jest nauczana i wdrażana zgodnie z wynikami badań czy rekomendacjami ekspertów wiąże się z większym komfortem dla personelu medycznego, pacjentów i ich bliskich. Z ostatnio opublikowanego podsumowania obszernych badań populacji polskich pacjentów i medyków, przeprowadzonych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, Akademię Komunikacji Medycznej i Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej wynika, że dominującą emocją w kontakcie pacjentów z opieką medyczną w Polsce jest strach. To emocja, której zasięgu możemy nie być nawet świadomi, a jednak w wypowiedziach pacjentów jest bardzo powszechna. Personel medyczny, który umie się komunikować z większą pewnością potrafi taką emocję zauważyć, odnieść się do niej i wesprzeć pacjenta w trudnej sytuacji problemu zdrowotnego. 

Zaloguj się

pacjent

Dołącz do dyskusji

Polecane artykuły