Czego studenci kierunków medycznych oczekują od przyszłej pracy? Rozmowa z Dorotą Marszałek

Rozmowa z Dorotą Marszałek, specjalistką ds. wsparcia projektów studenckich, Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego 
Studenci medycyny wierzą, że dzięki pracy mogą zmieniać świat na lepsze 

– Z raportu Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego "JustStart2. Studiując w świecie niepewnego jutra: perspektywy, sprawczość i wizje przyszłości pokolenia Z”, wynika, że młodzi ludzie są przyzwyczajeni do ciągłych zmian, chcą pracować i nie boją się ciężkiej pracy, ale ma ona być dla nich środkiem do celu, jakim jest ciekawe, aktywne i spełnione życie, a nie celem samym w sobie. I powinna być pasją. Nie chcą natomiast być liderami i brać odpowiedzialności za innych, co wynika z niskiej odporności psychicznej. Jak w kontekście studentów uczelni medycznych, wpłynie to na zawód, który planują wykonywać, np. lekarza? Dlaczego studenci z pokolenia Z, czyli urodzeni od końca lat 90. XX do początku lat 10. XXI, nie chcą być liderami? 

studia-medyczne
edukacja-medyczna