Chirurgiczny asystent lekarza – czy pomoże chirurgom? Rozmowa z dr Renatą Florek-Szymańską

Trwa nabór na nową specjalizację medyczną w zawodzie asystent chirurga. Jak podkreśla resort zdrowia, chirurgiczny asystent lekarza, po szkoleniu specjalizacyjnym, będzie przygotowany do wykonywania określonych czynności przedoperacyjnych, którymi nie musiałby zajmować się lekarz. Ta opcja nie podoba się chirurgom.

Do 15 grudnia można się zapisywać na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarza. Zainteresowani muszą odbyć szkolenie, zdać Państwowy Egzamin Specjalizacyjny i uzyskać tytuł specjalisty. Wnioski mogą składać osoby mające tytuł magistra, magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany na studiach na kierunku: pielęgniarstwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne. Zapisywać się mogą również absolwenci dietetyki, technologii żywności i żywienia człowieka, zarządzania, zdrowia publicznego, pod warunkiem ukończenia studiów I stopnia i uzyskania tytułu zawodowego licencjata na kierunku studiów w zakresie ratownictwa medycznego lub pielęgniarstwa. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się dwa razy w roku, w terminie: od 15 listopada do 15 grudnia (na postępowanie przeprowadzane od 16 grudnia do 15 stycznia) oraz od 30 kwietnia do 31 maja (na postępowanie od 1 czerwca do 30 czerwca). Wniosek o rozpoczęcie szkolenia składa się za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia. Do prowadzenia szkoleń jest uprawionych obecnie 6 placówek: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu (Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej), Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie (Oddział Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie (Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Gastroenterologicznej i Transplantologii), Uniwersyteckie Centrum Kliniczne (Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej), Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii) oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu (Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych).     

porozumienie-chirurgow-skalpel

Dołącz do dyskusji