Publikacje
Opinie
Co nas czeka w zdrowiu w 2023 roku?

Co nas czeka w zdrowiu w 2023 roku?

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Szerszy zakres świadczeń w przychodniach lekarzy rodzinnych, zmiany w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej, budżet powierzony – to najważniejsze zmiany, jakie czekają nas w tym roku w systemie opieki zdrowotnej.

Dr Jerzy Gryglewicz
Dr Jerzy Gryglewicz
Ekspert rynku ochrony zdrowia z Uczelni Łazarskiego

Strategicznym i głównym dokumentem, w którym Minister Zdrowia informuje o swoich planach, jest Krajowy Plan Transformacji. Opublikowano go dwa lata temu i zawiera on działania, jakie będą podejmowane w latach 2022-2026. Ten rok prawdopodobnie upłynie pod znakiem sporych zmian w POZ i AOS. W zeszłym roku weszły zapisy dot. opieki koordynowanej w POZ i należy się spodziewać, że ten model będzie w najbliższych latach wdrażany i rozwijany. Dzięki temu pacjenci mogą skorzystać z szerszego zakresu niektórych badań diagnostycznych, przewidziano więcej konsultacji lekarzy specjalistów w przychodniach POZ i wprowadzenie koordynatora opieki. Zwiększy się też rola lekarza podstawowej opieki. W tej chwili NFZ stara się zachęcić jak największą liczbę świadczeniodawców do przystąpienia do tego modelu. Świadczeniodawcy mają możliwość wyboru: mogą pozostać na starych zasadach albo przystąpić do modelu opieki koordynowanej, co zwiększa ich zakres zadań, ale też daje im możliwość większego finansowania. Do tej pory opiekę koordynowaną wdrożyło jedynie ok. 10 proc. podmiotów. Zainteresowanie nie jest duże i sukcesem byłoby, gdybyśmy na koniec roku osiągnęli poziom 15-20 proc. Wydaje się, że to rozwiązanie będzie dobre głównie dla dużych placówek ochrony zdrowia, gdzie jest duża liczba pacjentów i lekarzy, pewne zaplecze diagnostyczne. Myślę, że kwestie finansowe są w tym przypadku istotnym elementem przy podejmowaniu decyzji o przejściu na opiekę koordynowaną. Jeśli finansowanie będzie atrakcyjne, prawdopodobnie zainteresowanie wzrośnie. Dzięki temu rozwiązaniu opieka ambulatoryjna zostanie odciążona. 

Zaloguj się

poz
aos
porozumienie-zielonogorskie

Dołącz do dyskusji

Polecane artykuły