Duże zmiany w nocnej opiece zdrowotnej i na SORach

Od 2023 r. w każdym szpitalu z SOR musi działać nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Placówki mają czas na dostosowanie się do zmian do 30 czerwca 2023 roku. Jeśli do tego czasu nie spełnią tych wymagań będzie to podstawą do rozwiązania przez NFZ umowy na udzielanie świadczeń na SOR.

Z rozporządzenia dotyczącego standardów organizacyjnych SOR wynika, że każdy szpital z SOR musi mieć nocną i świąteczną opiekę zdrowotną (NiŚOZ). Placówki, w strukturach których funkcjonują SOR-y, mają czas na zorganizowanie NiŚOZ do 30 czerwca 2023 roku i jeśli do tego czasu tego nie zrobią, będzie to podstawą do rozwiązania przez NFZ umowy na udzielanie świadczeń na SOR 

– informuje Maria Kuźniar, starszy specjalista z Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia.

Jak podkreśla resort, art. 132b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, obliguje wszystkie szpitale PSZ oprócz onkologicznych/pulmonologicznych i ogólnokrajowych do udzielania świadczeń NiŚOZ. NIŚOZ finansuje NFZ.

ministerstwo-zdrowia

Agnieszka Usiarczyk
Autor

Agnieszka Usiarczyk

Dziennikarka specjalizująca się w tematyce zdrowotnej, zwłaszcza w obszarach medycyny, ochrony zdrowia i zdrowego odżywiania. Dla Remedium pisze o sprawach ważnych dla młodego pokolenia lekarzy.