Placówki ochrony zdrowia są środowiskiem sprzyjającym mobbingowi – rozmowa z Rzecznikiem Praw Lekarza

– Medycy, szczególnie ci z młodszego pokolenia, nie ukrywają, że mobbing w środowisku lekarskim to dość częste zjawisko. Czy znana jest skala?

Brakuje miarodajnych badań wskazujących na skalę mobbingu. Biorąc jednak pod uwagę, charakter pracy w ochronie zdrowia – w zhierarchizowanej strukturze, w ciągłym stresie i ponadnormatywnym wymiarze godzinowym – są to czynniki, które według badaczy sprzyjają występowaniu mobbingu, należy zakładać, że jest to sektor bardziej narażony na mobbing niż średnia krajowa. A ta jest wysoka. Według raportu „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2019” 46 proc. pracowników biurowych i fizyczno-umysłowych przyznało, że padło ofiarą mobbingu.

prawo
mobbing