Jak walczyć z mobbingiem w środowisku medycznym?

Na uczelniach, w szpitalach, w przychodniach – mobbing w środowisku medycznym nie jest rzadkim zjawiskiem. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie próbuje oszacować jego skalę. Przygotowała ankietę. 


Jak podkreśla izba, mobbing w środowisku medycznym jest niewątpliwie zjawiskiem częstym, choć brakuje precyzyjnych danych dotyczących jego skali.

oil
mobbing

Agnieszka Usiarczyk
Autor

Agnieszka Usiarczyk

Dziennikarka specjalizująca się w tematyce zdrowotnej, zwłaszcza w obszarach medycyny, ochrony zdrowia i zdrowego odżywiania. Dla Remedium pisze o sprawach ważnych dla młodego pokolenia lekarzy.