Kalkulatory medyczne
Kardiologia
Skala Wellsa (zatorowość płucna)
  • Oblicz
  • Opis
  • Interpretacja
  • Fizjologia
  • Parametry
  • Kody ICD-10
  • Źródła

Skala Wellsa (zatorowość płucna)

ocena ryzyka ostrej zatorowości płucnej
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Kardiologia

Opis

Kalkulator medyczny skali Wellsa służy do oceny klinicznego prawdopodobieństwa wystąpienia zatorowości płucnej (ZP). Narzędzie wykorzystywane jest w diagnostyce internistycznej, szczególnie w stanach nagłych.

Interpretacja

Oryginalna wersja skali może być interpretowana dwu- lub trzypoziomowo. W zależności od liczby poziomów ryzyko może być określane na dwa sposoby.

Prawdopodobieństwo kliniczne ostrej zatorowości płucnej (3 poziomy, wersja oryginalna skali):

Punkty
0-1
Małe
Punkty
2-6
Pośrednie
Punkty
≥7
Duże

Prawdopodobieństwo kliniczne ostrej zatorowości płucnej (2 poziomy, wersja oryginalna):

Punkty
0–4
Małe
Punkty
>4
Pośrednie/Wysokie

Prawdopodobieństwo kliniczne ostrej zatorowości płucnej (2 poziomy, wersja uproszczona)

Punkty
0-1
Małe
Punkty
≥2
Pośrednie/Wysokie

U chorych z pośrednim lub wysokim prawdopodobieństwem klinicznym ZP należy rozpocząć podawanie pozajelitowego leku przeciwkrzepliwego już w trakcie postępowania diagnostycznego.

Fizjologia

Zatorowość płucna jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia. Płynąca z prądem krwi skrzeplina powoduje mechaniczne zamknięcie światła naczynia doprowadzającego krew do płuc. Skala Wellsa służy do oceny klinicznego prawdopodobieństwa jej od 2014 roku została wsparta przez uproszczoną wersję. Obie skale ułatwiają podjęcie decyzji dotyczących dalszego postępowania z pacjentem, zlecanych badań pomocniczych i wdrożonego leczenia.

Parametry

Do oceny pacjenta w skali Wellsa wykorzystujemy:

 • przebyta ZŻG lub ZP,
 • przebyty w ciągu ostatnich 4 tyg. zabieg chirurgiczny lub unieruchomienie,
 • nowotwór złośliwy (niewyleczony) w wywiadzie,
 • krwioplucie,
 • częstotliwość rytmu serca,
 • objawy ZŻG.

Kody ICD-10

Choroby układu krążenia

I26
Zator płucny

Źródła

 1. Wells P.S. i wsp. Thromb. Haemost., 2000; 83: 416-420, zmodyfikowane.
 2. Ocena prawdopodobieństwa klinicznego ZP wg skali Wellsa; Interna Szczeklika. Mały podręcznik, pod red. P. Gajewskiego, Medycyna Praktyczna, Kraków 2020, wydanie XII, 417Poradniki związane z kalkulatorem

Subiektywne uczucie braku powietrza
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Odkrztuszanie krwi z dróg oddechowych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Infekcja dolnych dróg oddechowych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Ostry stan zapalny układu oddechowego
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Nie tylko ostry zespół wieńcowy
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Zaloguj się