Piszemy doktorat – część 5. Prawa i obowiązki doktoranta

W dzisiejszej części cyklu pochylimy się nad tym, jakie obecnie prawa ma doktorant kształcący się w systemie szkoły doktorskiej oraz jakie czekają na niego obowiązki. I jedne, i drugie wynikają z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce [1] oraz statutów poszczególnych szkół doktorskich.

Prawa doktoranta