Piszemy doktorat – część 2. Wymagania formalne

W tej części naszego poradnika dla przyszłych doktorantów omówimy wymagania, jakie należy spełnić, by móc z powodzeniem obronić rozprawę doktorską. Wynikają one z ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym oraz z przepisów poszczególnych Szkół Doktorskich. 

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej