Piszemy doktorat – część 3. Rodzaje badań

W poprzednich częściach naszego cyklu dotyczącego pisania doktoratu poznaliśmy tryby przygotowania pracy doktorskiej [1] oraz wymagania formalne przy rekrutacji i obronie doktoratu [2]. W tym tekście przyjrzymy się rodzajom badań naukowych możliwych do przeprowadzenia przez lekarza-doktoranta.

Od czegoś trzeba zacząć