Piszemy doktorat – część 4. Rozprawa czy cykl publikacji?

W naszym cyklu dotyczącym przygotowania rozprawy doktorskiej poznaliśmy już tryby przygotowania pracy doktorskiej [1] oraz omówiliśmy aspekty formalne rekrutacji do Szkoły Doktorskiej i obrony doktoratu [2]. Przyjrzeliśmy się także rodzajom badań [3]. W dzisiejszym tekście kontynuujemy wątek przedstawienia wyników naszych badań oraz przygotowania ostatecznej pracy, czyli rozprawy doktorskiej.

Owoce naszej pracy

Zaloguj się