Kalkulatory medyczne
Kardiologia
Zmodyfikowana skala genewska
  • Oblicz
  • Opis
  • Interpretacja
  • Fizjologia
  • Parametry
  • Kody ICD-10
  • Źródła

Zmodyfikowana skala genewska

ocena prawdopodobieństwa zatorowości płucnej
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Kardiologia

Opis

Kalkulator medyczny RGS (Revised Geneva Score) służy do oceny prawdopodobieństwa zatorowości płucnej. Narzędzie wykorzystywane jest jako dodatkowy czynnik ryzyka podczas oceny pacjentów z klinicznymi objawami żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

Interpretacja

Wersja oryginalna - 3 poziomy:

Punkty
0-3
Małe prawdopodobieństwo kliniczne ZP
Punkty
4-10
Pośrednie prawdopodobieństwo kliniczne ZP
Punkty 
≥11
Duże prawdopodobieństwo kliniczne ZP

Wersja oryginalna - 2 poziomy:

Punkty
0-5
ZP mało prawdopodobne
Punkty
≥6
 ZP prawdopodobne

Wersja uproszczona - 3 poziomy:

Punkty
0-1
Małe prawdopodobieństwo kliniczne ZP
Punkty
2-4
Pośrednie prawdopodobieństwo kliniczne ZP
Punkty
 ≥5
Duże prawdopodobieństwo kliniczne ZP

Wersja uproszczona - 2 poziomy:

Punkty
0-2
ZP mało prawdopodobne
Punkty
≥3
ZP prawdopodobne

Fizjologia

Zatorowość płucna jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia. Płynąca z prądem krwi skrzeplina powoduje mechaniczne zamknięcie światła naczynia doprowadzającego krew do płuc.

Zator płucny jest śmiertelny w 30% przypadków, jeśli nie zostanie prawidłowo zdiagnozowany. W przypadku prawidłowej oceny i odpowiedniego leczenia w odpowiednim czasie odsetek ten zmniejsza się do 2%.

 • Wszyscy pacjenci z niskim lub średnim ryzykiem wymagają oceny poziomu D-dimerów. 
 • Wszyscy pacjenci z grupy wysokiego ryzyka wymagają pilnego badania TK w celu potwierdzenia.
 • Pacjenci z niskim/pośrednim ryzykiem i podwyższonym poziomem D-dimerów wymagają tomografii komputerowej, aby wykluczyć rozpoznanie zatorowości płucnej.

Parametry

Do oceny wskaźnika RGS wykorzystujemy:

 • wiek;
 • obecność następujących czynników:- historia zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej;- operacja ze znieczuleniem ogólnym lub złamanie w ciągu ostatniego miesiąca;- aktywny proces nowotworowy;- jednostronny ból kończyn dolnych;- krwioplucie;- tętno,- obrzęk lub ból kończyn dolnych jednostronny w badaniu palpacyjnym żył głębokich

Kody ICD-10

Choroby układu krążenia

I80
Zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył
I26
Zator płucny

Źródła

 1. Shen, J.-H., Chen, H.-L., Chen, J.-R., Xing, J.-L., Gu, P., & Zhu, B.-F. (2015). Comparison of the Wells score with the revised Geneva score for assessing suspected pulmonary embolism: a systematic review and meta-analysis. Journal of Thrombosis and Thrombolysis, 41(3), 482–492. doi:10.1007/s11239-015-1250-2 Poradniki związane z kalkulatorem

Subiektywne uczucie braku powietrza
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Odkrztuszanie krwi z dróg oddechowych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Infekcja dolnych dróg oddechowych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Ostry stan zapalny układu oddechowego
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Częsta przyczyna obrzęków kończyn dolnych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Nie tylko ostry zespół wieńcowy
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Zaloguj się