Wprowadzone uregulowania są niekorzystne - rozmowa z mec. Barbarą Urwentowicz-Krogulec

Rozmowa z mec. Barbarą Urwentowicz-Krogulec, radcą prawnym z Kancelarii GRUBE.

– 28 lipca Sejm przyjął dwie ważne ustawy w ochronie zdrowia: o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, a także o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Pierwsza z nich zakłada stworzenie wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem, autoryzacje, akredytacje i rejestr medyczny. Wdrożenie tych rozwiązań, jak podkreślają autorzy regulacji, ma się przyczynić m.in. do poprawy skuteczności diagnostyki i leczenia przez systematyczną ocenę klinicznych wskaźników jakości; poprawy bezpieczeństwa i satysfakcji pacjenta przez rejestrowanie i monitorowanie zdarzeń niepożądanych oraz uzyskania porównywalności podmiotów udzielających świadczeń pod względem jakości i skuteczności oferowanej opieki. Jak prawnicy oceniają ustawę o jakości? 

ustawa
system-no-fault

Dołącz do dyskusji