Publikacje
Wywiady
Studenci pracowali nad standardami kształcenia - rozmowa z Wiktorią Andrzejewską

Studenci pracowali nad standardami kształcenia - rozmowa z Wiktorią Andrzejewską

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Rozmowa z Wiktorią Andrzejewską, prezydentką IFMSA-Poland.

– Od nowego roku akademickiego 2023/24 na uczelniach mają obowiązywać zaktualizowane standardy kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów. Bardzo ważną zmianą, której domagali się m.in. sami studenci, jest wprowadzenie zajęć z komunikacji interpersonalnej z uwzględnieniem idei humanizmu w medycynie. Jak ocenia pani zaproponowany kierunek zmian?

Zmiany w programie kształcenia studentów kierunku lekarskiego są niezbędne, aby zapewnić przyszłym lekarkom i lekarzom adekwatną wiedzę i umiejętności w dynamicznie zmieniającym się świecie medycznym. Uaktualnienie programu o nowe zagadnienia oraz postawienie na praktykę jest z pewnością dobrym kierunkiem. W dzisiejszych czasach medycyna rozwija się bardzo szybko, a zmieniające się wyzwania zdrowotne i technologie medyczne wymagają od nas nowych umiejętności. Dlatego ważne jest, aby program kształcenia był na bieżąco aktualizowany, tak aby studentki i studenci mogli zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania swojej pracy w przyszłości. Postawienie na praktykę, rozwój symulacji medycznych, wprowadzenie zajęć z pacjentami standaryzowanymi i powtarzanie schematów jest w mojej ocenie kluczowe we współczesnym kształceniu na kierunkach medycznych. Zdobywanie doświadczenia w kontrolowanych warunkach stało się niezwykle istotne dla rozwijania umiejętności diagnostycznych, pracy z pacjentem oraz wykonywania procedur medycznych. Najważniejsze jest zadbanie o jakość tych zmian. Zwiększanie liczby praktycznych zajęć i uaktualnianie zagadnień jest dobrym kierunkiem. Warto jednak pamiętać, że wraz z wprowadzaniem nowoczesnych technik nauczania, wiedza zdobywana w warunkach symulowanych może lepiej przygotowywać do późniejszych zajęć klinicznych, lecz żadne metody nauczania nie zastąpią studentom i studentkom kontaktu z prawdziwym pacjentem.

– Które z zaproponowanych zmian są szczególnie wyczekiwane przez studentów?

Z perspektywy studentki 6. roku, myślę, że najbardziej przydatną zmianą jest aktualizacja liczby procedur praktycznych do wykonania. Uważam, że dzięki temu studenci i studentki będą mogli w pełni skupić się na rzeczywistym zdobywaniu umiejętności, a nie pieczątek, jak to bywało do tej pory. Dodatkowo myślę, że wyczekiwaną zmianą może być też zwiększona liczba godzin zajęć w centrach symulacji medycznych. Tak jak wspominałam, w mojej ocenie tego typu metody kształcenia są bardziej efektywne niż standardowe zajęcia kliniczne.

– Jak ten projekt oceniają studenci?

W pracach zespołu ds. opracowania propozycji zmian w standardach kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty brał udział przedstawiciel IFMSA-Poland. Ocena tego projektu może się różnić wśród studentek i studentów. IFMSA-Poland nie badało dotychczas opinii członkiń i członków stowarzyszenia. Moim zdaniem, wprowadzenie zmian do programu kształcenia wymaga czasu i wysiłku ze strony studenckiej oraz kadry dydaktycznej. Wszelkie zmiany powinny być poprzedzone dokładną analizą i wypracowaniem rozwiązań w zespołach trójstronnych uczelnia-klinika-studenci, aby zminimalizować rozbieżności, poznać oczekiwania i dostosować je do zasobów uczelnianych.

Zaloguj się

dla-studenta
studia-medyczne

Dołącz do dyskusji

Polecane artykuły