Publikacje
Praktyka kliniczna
Idzie nowe – psychiatryczne zmiany w ICD-11. Schizofrenia i katatonia

Idzie nowe – psychiatryczne zmiany w ICD-11. Schizofrenia i katatonia

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Choć od ogłoszenia najnowszej, uaktualnionej, jedenastej wersji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD) mija w tym roku 6 lat, w Polsce wciąż obowiązuje jej poprzedniczka. Mimo to, powoli czuć już wiatr zmian, a rozpoznania z “F.” na przodzie wkrótce zostaną zastąpione przez nowsze, bardziej rozbudowane kody. W tym cyklu artykułów postaramy się przybliżyć Wam najistotniejsze nowości, których możecie spodziewać się w związku z aktualizacją klasyfikacji. 

Obecnie nie jest jeszcze dostępne oficjalne, polskie tłumaczenie ICD-11, dlatego translacje nazw rozdziałów oraz rozpoznań, jakie zostaną przytoczone w artykule, będą tożsame z tłumaczeniami z materiałów źródłowych, które umieszczono w referencjach.

Zaloguj się

dla-stazysty
dla-rezydenta
psychiatria

Dołącz do dyskusji


Źródła

  1. Krawczyk, P., Święcicki, Ł. (2020). ICD-11 vs. ICD-10 – a review of updates and novelties introduced in the latest version of the WHO International Classification of Diseases. Psychiatria Polska, 54(1), 7-20. https://doi.org/10.12740/PP/103876
  2. Keeley, J. W., & Gaebel, W. (2018). Symptom rating scales for schizophrenia and other primary psychotic disorders in ICD-11. Epidemiology and psychiatric sciences, 27(3), 219–224. https://doi.org/10.1017/S2045796017000270
  3. Gaebel, W., Zielasek, J., Reed, G. M. (2017). Mental and behavioural disorders in the ICD-11: concepts, methodologies, and current status. Psychiatria Polska, 51(2), 169-195. https://doi.org/10.12740/PP/69660
  4. Sampogna, G. (2017). ICD-11 – Draft diagnostic guidelines for mental disorders: A report for WPA Membership. Psychiatria Polska, 51(3), 397-406. https://doi.org/10.12740/PP/73721
  5. Braff, D. L., Ryan, J., Rissling, A. J., & Carpenter, W. T. (2013). Lack of use in the literature from the last 20 years supports dropping traditional schizophrenia subtypes from DSM-5 and ICD-11. Schizophrenia bulletin, 39(4), 751–753. https://doi.org/10.1093/schbul/sbt068
  6. https://icd.who.int/browse/2024-01/mms/en#486722075 [ostatni dostęp: 26.02.2024]

Polecane artykuły