Zaburzenia psychiczne

F24
Indukowane zaburzenie urojeniowe

Zaburzenie urojeniowe podzielane przez 2 osoby lub przez więcej osób blisko powiązanych ze sobą emocjonalnie. Tylko jedna z tych osób wykazuje objawy pierwotnego zaburzenia psychotycznego; u pozostałych osób urojenia są tylko wzbudzane i zwykle ustępują, gdy osoby te są od siebie oddzielone
Folie a deux. Indukowane: zaburzenie paranoidalne, zaburzenie psychotyczne

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się