• Opis
  • Poradniki

Zaburzenia psychiczne

F06
Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną

Choroba cechująca się trwałymi lub nawracającymi omamami, zwykle wzrokowymi lub słuchowymi, występującymi przy jasnej świadomości. Pacjent może czasem zdawać sobie sprawę z obecności zaburzeń i traktować je jako chorobę. Może występować urojeniowa interpretacja omamów, ale urojenia nie dominują w obrazie klinicznym; krytycyzm może być zachowany
F06.0
Halucynoza organiczna

Zaburzenie to wyraża się zmniejszoną (osłupienie) lub zwiększoną (pobudzenie) aktywnością psychoruchową i innymi objawami katatonicznymi. Zaburzenia aktywności psychoruchowej mogą występować naprzemiennie

Stan halucynozy organicznej (niealkoholowej)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
F06.1
Organiczne zaburzenia katatoniczne

Zaburzenie to wyraża się zmniejszoną (osłupienie) lub zwiększoną (pobudzenie) aktywnością psychoruchową i innymi objawami katatonicznymi. Zaburzenia aktywności psychoruchowej mogą występować naprzemiennie

Lista leków dla F06.1
Postać: tabl.
Dawka:
 • 25 mg
 • 100 mg
 • 50 mg
 • 200 mg
Postać: tabl.
Dawka:
 • 25 mg
 • 100 mg
Lista substancji czynnych dla F06.1
Wyszukaj leki z Perazine

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
F06.2
Organiczne zaburzenia urojeniowe [podobne do schizofrenii]

W obrazie klinicznym tych zaburzeń dominują trwałe lub nawracające urojenia. Urojeniom mogą towarzyszyć omamy. Mogą także występować objawy przypominające schizofrenię, takie jak dziwaczne omamy lub inne zaburzenia myślenia

Organiczne zespoły paranoidalne i paranoidalno-omamowe, Psychozy podobne do schizofrenii w padaczce

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
F06.3
Organiczne zaburzenia nastroju [afektywne]

Zaburzenia te charakteryzują się zmianą nastroju lub afektu, której zwykle towarzyszą zmiany w poziomie ogólnej aktywności, zaburzenia depresyjne, hipomaniakalne, maniakalne lub dwubiegunowe (patrz F30–F38), lecz wynikają z zaburzeń organicznych

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
F06.4
Organiczne zaburzenia lękowe

Charakteryzują się podstawowymi cechami uogólnionych zaburzeń lękowych (F41.1), lęku panicznego (F41.0) lub obu, ale uwarunkowanego zaburzeniami organicznymi. Nie obejmuje: zaburzenia lękowe, nieorganiczne lub nieokreślone (F41.-)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
F06.5
Organiczne zaburzenia dysocjacyjne

Zaburzenia te charakteryzują się częściową lub całkowitą utratą umiejętności integracji wspomnień z przeszłości, poczucia własnej tożsamości, aktualnie odbieranych wrażeń oraz kontroli ruchów ciała (patrz F44.–), lecz wynikają z zaburzeń organicznych

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
F06.6
Organiczna chwiejność afektywna [asteniczna]

Zaburzenia te charakteryzują się nietrzymaniem lub chwiejnością emocji, ogólną męczliwością, a także różnorodnymi nieprzyjemnymi odczuciami somatycznymi (np. zawrotami głowy) i bólami, lecz wynikają z zaburzeń organicznych

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
F06.7
Łagodne zaburzenia procesów poznawczych

Zaburzenia te charakteryzują się upośledzeniem pamięci, trudnościami w uczeniu się, ograniczoną zdolnością koncentrowania się na zadaniu dłużej niż przez krótką chwilę. Często występuje wyraźne uczucie zmęczenia psychicznego przy próbie wykonania zadań umysłowych, a uczenie się nowych rzeczy wydaje się subiektywnie trudne, nawet jeśli obiektywnie jest efektywne. Żaden z objawów nie jest na tyle nasilony, aby można było rozpoznać otępienie (F00–F03) lub majaczenie (F05.–). Rozpoznanie to należy stawiać tylko w przypadku konkretnej choroby somatycznej, natomiast nie należy go stawiać jeżeli występują jakiekolwiek zaburzenia psychiczne lub zaburzenia zachowania sklasyfikowane w kategoriach F10–F99. Zaburzenia te mogą poprzedzać, towarzyszyć lub następować po różnych chorobach zakaźnych lub somatycznych, zarówno mózgowych jak i układowych, chociaż nie zawsze dostępne są bezpośrednie dowody za zajęcie mózgu w przebiegu tych schorzeń

Lista leków dla F06.7
Postać: kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde
Dawka:
 • 75 mg
 • 150 mg
Postać: tabl. powl.
Dawka:
 • 800 mg
 • 1200 mg
Postać: inf. [konc. do przyg. roztw.]
Dawka: 5 mg/ml
Postać: inj. [roztw.]
Dawka: 10 mg/2 ml
Postać: tabl.
Dawka:
 • 5 mg
 • 10 mg
Lista substancji czynnych dla F06.7

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
F06.8
Inne określone zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem i dysfunkcją mózgu lub chorobą somatyczną

Psychoza padaczkowa BNO

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
F06.9
Nieokreślone zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem i dysfunkcją mózgu lub chorobą somatyczną

Organiczny zespół mózgowy BNO, organiczne zaburzenia psychiczne BNO

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się

Poradniki

Zmiana stanu umysłowego wymagająca pogłębienia diagnostyki
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Najczęstsza przyczyna otępienia
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Substancja czynna

Substancje czynne dla kodu F06

Leki

Dostępne produkty lecznicze dla kodu F06

Postać: tabl. o przedł. uwalnianiu
Dawka:
 • 300 mg
 • 500 mg
Postać: kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde
Dawka:
 • 75 mg
 • 150 mg
 • 37,5 mg
Postać: kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde
Dawka:
 • 75 mg
 • 150 mg
Postać: kaps. o przedł. uwalnianiu
Dawka:
 • 75 mg
 • 150 mg
Postać: kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde
Dawka: 150 mg

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się