Schizofrenia – jak zdejmować tabu z zaburzeń psychicznych?

Od wielu lat trwa walka ze stygmatyzowaniem osób, u których zdiagnozowano zaburzenia psychiczne. Choć świadomość społeczeństwa sukcesywnie rośnie, to nadal możemy być świadkami oceniania, niechęci i bolesnego piętnowania. 

Schizofrenia należy do tzw. zaburzeń psychotycznych (psychoz), czyli stanów charakteryzujących się nieadekwatnym postrzeganiem, odbiorem i oceną rzeczywistości. Chory na schizofrenię ma duże problemy z umiejętnością krytycznej, realistycznej oceny własnej osoby, otoczenia i relacji z innymi [1].

Zaloguj się

psychiatria

Dołącz do dyskusji