Kalkulatory medyczne
Hematologia
Kalkulator bezwzględnej liczby neutrofili we krwi

Kalkulator bezwzględnej liczby neutrofili we krwi

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Hematologia
103/µl
%
%

Opis

Kalkulator medyczny bezwzględnej liczby neutrofili służy do obliczenia liczby neutrofili w mikrolitrze badanej próbki krwi obwodowej za pomocą bezwzględnej liczby leukocytów i procentowej ilości neutrofili. Narzędzie wykorzystywane jest w ocenie ryzyka związanego z chorobami zakaźnymi.

Interpretacja

Liczba granulocytów obojętnochłonnych we krwi obwodowej
<1,5*103/μl
Neutropenia  
Liczba granulocytów obojętnochłonnych we krwi obwodowej
1,5-8*103/μl
Norma
Liczba granulocytów obojętnochłonnych we krwi obwodowej
>8*103/μl
Neutrofilia 

Najczęstsze przyczyny neutrofilii:

 • zakażenia bakteryjne,
 • przewlekła białaczka szpikowa,
 • przewlekła białaczka neutrofilowa,
 • przewlekłe zespoły mieloproliferacyjne,
 • chłoniak Hodgkina oraz inne chłoniaki o wysokiej złośliwości,
 • stan po splenektomii.

Przyczyny neutropenii:

 • neutropenia rzekoma (niedobór neutrofilów w morfologii nie oznacza ich zmniejszonej liczby w organizmie, jest związany ze zwiększoną pulą brzeżną lub rezerwą szpikową neutrofilów),
 • zmniejszenie produkcji neutrofilów w szpiku:
  • wyparcie granulocytopoezy przez proces nowotworowy,
  • leczenie immunosupresyjne, chemioterapia,
  • infekcje (głównie wirusowe - ospa wietrzna, grypa, świnka, różyczka, parvowirus B19, ale także riketsje, mykoplazma, bruceloza, malaria; typowo w pierwszych dniach infekcji, trwa 3-7 dni; przewlekła neutropenia - EBV, CMV, HIV, HCV, HBV),
 • zwiększone obwodowe niszczenie neutrofilów:
  • sepsa,
  • wtórna neutropenia immunologiczna np. RZS, SLE, autoimmunologiczna niedokrwistość hemolityczna (AIHA), ITP, zapalenie tarczycy, cukrzyca typu 1,  pospolity zmienny niedobór odporności (CVID) - przeciwciała przeciw neutrofilowe,
  • niszczenie w powiększonej śledzionie.

Fizjologia

Neutrofile (granulocyty obojętnochłonne) to rodzaj komórek układu immunologicznego stanowiących najliczniejszą grupę leukocytów. W walce z drobnoustrojami neutrofile wykorzystują 3 mechanizmy działania:

 • fagocytozę
 • wydzielanie cząsteczek przeciwdrobnoustrojowych 
 • i wyrzut zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych (NET)

Parametry

Do obliczenia bezwzględnej liczby neutrofili wykorzystujemy:

 • liczbę leukocytów (WBC) [103/μl];
 • odsetek dojrzałych neutrofili [%];
 • odsetek pałeczek [%].

Kody ICD-10

Nowotwory in situ

D46
Zespoły mielodysplastyczne

Nowotwory

C82
Chłoniak nieziarniczy guzkowy [grudkowy]
C83
Chłoniak nieziarniczy rozlany
C85
Inne i nieokreślone postacie chłoniaka nieziarniczego

Nowotwory in situ

D70
Agranulocytoza

Nowotwory

C92
Białaczka szpikowa

Źródła

 1. Praca zbiorowa pod red. Piotra Gajewskiego. Interna Szczeklika 2016, Kraków, Medycyna Praktyczna, 2016, ISBN 978-83-7430-489-4.Poradniki związane z kalkulatorem

Mikrocytarna, makrocytarna czy chorób przewlekłych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Neutropenia oraz limfopenia
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zwiększenie liczby płytek krwi
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Spadek liczby płytek krwi
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Subiektywne odczucie powodujące chęć drapania
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Wystawianie karty, poradnik krok po kroku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
omówienie poszczególnych odchyleń
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Objaw alarmujący wymagający wielokierunkowej diagnostyki
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Neutrocytoza oraz limfocytoza
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Przewlekła i ostra białaczka szpikowa oraz limfoblastyczna
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Zaloguj się