• Wskazania
  • Dawkowanie
  • Uwagi
  • Działanie
  • Skład
  • Interakcje
  • Przeciwwskazania
  • Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
  • Działania niepożądane
  • Ciąża i laktacja
  • Przedawkowanie
  • ICD-10
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Rx

Debridat®

granulat do przyg. zaw.
7,87 mg/g
1 but. 250 ml

Cena i refundacja

100%
22,00
Eksploruj
Zobacz inne warianty (2)
Ostrzeżenia
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria D
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C
Inne

Wskazania

Zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego określane jako zespół jelita drażliwego lub zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego: bóle brzucha, stany skurczowe jelit, biegunki lub zaparcia. Ból związany z zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego i dróg żółciowych.

Dawkowanie

Granulat. Dorośli. Przed zastosowaniem należy sporządzić zaw. doust. poprzez uzupełnienie zawartości but. niegazowaną wodą mineralną do zaznaczonej kreski i wstrząsnąć but. w celu wymieszania produktu. Dawka wynosi zwykle 1 miarkę (15 ml zaw.) 3x/dobę. W wyjątkowych przypadkach dawkę dobową można zwiększyć do 6 miarek po 15 ml zaw. Stosowanie u dzieci i młodzieży. W celu sporządzenia zaw. należy uzupełnić zawartość but. wodą do zaznaczonej kreski i wstrząsnąć but. w celu wymieszania produktu. Zaw. można podać bezpośrednio lub wymieszać ją z innym płynem. Energicznie wstrząsnąć but. przed każdym użyciem. U niemowląt dawkę produktu można dodać do but. z wodą lub mlekiem. Zazwyczaj stosuje się dawkę 1 ml/kg mc./dobę w 2-3 dawkach podzielonych (maks. dawka u dzieci i młodzieży o mc. powyżej 45 kg wynosi 45 ml/dobę). Tabl. Produkt przeznaczony do stosowania wyłącznie u osób dorosłych. Zazwyczaj stosuje się 1 tabl. po 100 mg 3x/dobę. W wyjątkowych przypadkach dawkę można zwiększyć do 2 tabl. po 100 mg 3x/dobę.

Uwagi

Produkt leczniczy w postaci tabl. jest przeznaczony do stosowania wyłącznie u dorosłuych.

Działanie

Trimebutyna działa w przewodzie pokarmowym na motorykę jelit. Trimebutyna jest agonistą receptorów enkefalinergicznych. Stymuluje ruchliwość jelit poprzez wyzwalanie fal fazy III rozchodzących się z migrującego kompleksu motorycznego, oraz hamuje ruchliwość wyzwoloną uprzednią stymulacją (u zwierząt).

Skład

1 tabl. zawiera 100 mg maleinianu trymebutyny. 100 g granulatu zawiera 0,787 g trymebutyny.

Interakcje

Zotepina podawana równocześnie z trymebutyną może zwiększać działanie antycholinergiczne.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na subst. czynną lub na którąkolwiek subst. pomocniczą.

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności

Ciąża - trymestr 1 - Kategoria D

Istnieją dowody na niekorzystne działanie leku na płód, ale w pewnych sytuacjach klinicznych potencjalne korzyści z jego zastosowania przewyższają ryzyko (np. w stanach zagrażających życiu lub chorobach, w których inne, bezpieczne leki nie mogą być zastosowane lub są nieskuteczne).

Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Wykaz B

Produkt leczniczy zawierający substancję czynną silnie działającą.

U pacjentów z cukrzycą należy uwzględnić zawartość sacharozy w produkcie: 0,6 g/ml, czyli około 0,20 g na jednostkę podziałki (przykład: jednostka podziałki odpowiadająca 15 kg mc odpowiada zawartości 3 g sacharozy). Ze względu na zawartość sacharozy produkt jest przeciwwskazany u pacjentów z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy lub galaktozy, lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.

Działania niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego: (nieznana) nadwrażliwość. Zaburzenia układu nerwowego: (niezbyt często) stany przedomdleniowe/omdlenia. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (niezbyt często) wysypka (nieznana) ciężkie reakcje skórne, w tym ostra uogólniona osutka krostkowa, rumień wielopostaciowy, toksyczne wykwity skórne, złuszczające zapalenie skóry, kontaktowe zapalenie skóry, zapalenie skóry, rumień, świąd oraz pokrzywka.

Ciąża i laktacja

Badania na zwierzętach nie wykazały jakiegokolwiek działania teratogennego. Nie przeprowadzono odpowiednich, kontrolowanych badań z zastosowaniem trimebutyny u kobiet w ciąży. W trakcie podawania trimebutyny ciężarnym samicom szczurów i królików, nie zaobserwowano działania teratogennego ani żadnego szkodliwego wpływu na rozwój. Stosowanie trimebutyny w okresie ciąży można rozważyć jedynie w przypadku, gdy potencjalne korzyści z leczenia przewyższają ryzyko dla matki oraz płodu. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania produktu u kobiet karmiących piersią.

Przedawkowanie

W przypadku przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe.

ICD-10

Choroby układu pokarmowego

K58
Zespół jelita drażliwego
K59.0
Zaparcie
K59.1
Biegunka czynnościowa
K59.2
Jelito neurogenne, niesklasyfikowane gdzie indziej
K80
Kamica żółciowa
K81
Zapalenie pęcherzyka żółciowego
K82
Inne choroby pęcherzyka żółciowego
K83
Inne choroby dróg żółciowych

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

R10.0
Ostry brzuch
R14
Wzdęcie i objawy pokrewne
R52
Ból niesklasyfikowany gdzie indziej
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Rx

Debridat®

granulat do przyg. zaw.
7,87 mg/g
1 but. 250 ml

Cena i refundacja

100%
22,00

Zaloguj się

Powiązane poradniki

Kiedy należy pogłębić diagnostykę?
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Złogi w pęcherzyku żółciowym
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Nie tylko objaw infekcji przewodu pokarmowego
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Żółte zabarwienie skóry, twardówki oraz błon śluzowych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Objaw alarmujący wymagający wielokierunkowej diagnostyki
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Kiedy należy pilnie skierować pacjenta na dalszą diagnostykę?
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zaburzenia regulacji osi mózg-jelito
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Klasyfikujemy jako pierwotne lub wtórne
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Nie tylko ostry zespół wieńcowy
Zapisuję
Zapisz
Zapisane