Vademecum
Staż podyplomowy
Staż podyplomowy odbywany poza granicami Polski

Staż podyplomowy odbywany poza granicami Polski

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Nie jest tajemnicą, że część studentów kończących uczelnie medyczne w Polsce wiąże swoją przyszłość z emigracją. Niektórzy z nich mieli już okazję zapoznać się z innymi systemami ochrony zdrowia, na przykład podczas praktyk wakacyjnych, czy też w ramach programu Erasmus.

Wielu z nich zdobywa Prawo Wykonywania Zawodu (PWZ) w Polsce, po czym rozpoczyna specjalizację poza granicami Polski. Jednakże, odbywanie stażu podyplomowego w innych państwach jest utrudnione ze względu na różnice w programach np. 2-letni staż w Wielkiej Brytanii, praktyczny 6 rok studiów zamiast stażu w Niemczech. Ponadto, uznanie takiego stażu za równoważny ze stażem polskim leży wyłącznie w kwestii ministra zdrowia. Budzi to obawy, że mimo odbycia stażu, lekarz będzie musiał nadrabiać niektóre staże cząstkowe i kursy w Polsce.

Zaloguj się