Sprawdź swój numer PWZ lekarza

Numery Prawa Wykonywania Zawodu (PWZ) tegorocznych absolwentów uczelni medycznych są już dostępne na stronie Centralnego Rejestru Lekarzy RP (CRL) prowadzonego przez Naczelną Izbę Lekarską. 

Przyszli lekarze stażyści mogą sprawdzić swój numer PWZ pod adresem: Centralny Rejestr Lekarzy, z zastrzeżeniem, że nie ze wszystkich Izb Lekarskich są one dostępne w obecnym momencie. Chwilowo zostało im przyznane ograniczone prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego. Oznacza to, że są uprawnieni do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty tylko w miejscu odbywania stażu podyplomowego. Wyjątkiem jest jednoczesne prowadzenie prac badawczych w dziedzinie nauk medycznych pod kierunkiem lekarza posiadającego (pełne) prawo wykonywania zawodu oraz konieczność udzielenia pomocy lekarskiej w momencie, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia. 

Sprawdzenie lekarza lub lekarza dentysty w CRL możliwe jest na podstawie:

  • imienia i nazwiska,
  • numeru PESEL,
  • znanego numeru PWZ.

Konieczne jest podanie jednej z trzech wymienionych powyżej danych. 

Dane na temat lekarza, które można uzyskać z CRL to:

  • numer PWZ,
  • tytuł zawodowy oraz informacja o tym, że lekarz ma przyznane ograniczone PWZ (w przypadku lekarzy stażystów),
  • termin ważności PWZ,
  • informacja, do której Okręgowej Izby Lekarskiej przynależy lekarz,
  • numer rejestru. 

Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza / Lekarza Dentysty

Otrzymanie tzw. pełnego PWZ jest możliwe po ukończeniu stażu podyplomowego oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku (≥ 56%) Lekarskiego / Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. Opis procedury i wymaganych dokumentów można znaleźć w artykule Rezydentury 2020 - terminy, punktacja, procedura krok po kroku - Remedium, w sekcji: “Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza / Lekarza Dentysty”. 

Aktualizacja profilu Remedium

W związku z tym, że powyższy temat dotyczy wielu z Was i często otrzymujemy w tej sprawie pytania, przygotowaliśmy dla Was krótki poradnik, jak zaktualizować swój profil ze studenta na lekarza na portalu Remedium. 

Po zalogowaniu należy kliknąć na miniaturkę swojego avatara, a następnie na zakładkę “Edycja profilu”.

rejestracja BML rejestracja BML

Otwiera się następujący widok. Należy kliknąć na listę pod polem “Jestem”.

 

Rozwija się lista wyboru charakteru użytkownika. Należy wybrać opcję “Lekarz”.

rejestracja BML rejestracja BML

 

Po wybraniu tej opcji poniżej pojawia się miejsce do wpisania numeru Prawa Wykonywania Zawodu. Wypełnienie go jest obowiązkowe - pozwala naszemu zespołowi na weryfikację, czy jesteście lekarzami.

rejestracja BML rejestracja BML

 

Poniżej można uzupełnić szczegółowe dane (stażysta/rezydent/specjalista, specjalizacja, tryb odbywania specjalizacji itp.). Nie są one obowiązkowe, jednak mimo wszystko gorąco zachęcamy do uzupełniania ich na bieżąco.

rejestracja BML rejestracja BML

 

Na samym końcu należy kliknąć “Zapisz” - w niedługim czasie ktoś zweryfikuje Wasz profil. Zachęcamy także do zaznaczania zgody na newsletter - raz w tygodniu otrzymacie porcję najciekawszych medycznych newsów i nowinek z Polski oraz całego świata. Warto być na bieżąco!

rejestracja BML rejestracja BML