Vademecum
Staż podyplomowy
Sprawdź swój numer PWZ lekarza

Sprawdź swój numer PWZ lekarza

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Numery Prawa Wykonywania Zawodu (PWZ) tegorocznych absolwentów uczelni medycznych są już dostępne na stronie Centralnego Rejestru Lekarzy RP (CRL) prowadzonego przez Naczelną Izbę Lekarską. 

Przyszli lekarze stażyści mogą sprawdzić swój numer PWZ pod adresem: Centralny Rejestr Lekarzy, z zastrzeżeniem, że nie ze wszystkich Izb Lekarskich są one dostępne w obecnym momencie. Chwilowo zostało im przyznane ograniczone prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego. Oznacza to, że są uprawnieni do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty tylko w miejscu odbywania stażu podyplomowego. Wyjątkiem jest jednoczesne prowadzenie prac badawczych w dziedzinie nauk medycznych pod kierunkiem lekarza posiadającego (pełne) prawo wykonywania zawodu oraz konieczność udzielenia pomocy lekarskiej w momencie, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia. 

Sprawdzenie lekarza lub lekarza dentysty w CRL możliwe jest na podstawie:

  • imienia i nazwiska,
  • numeru PESEL,
  • znanego numeru PWZ.

Konieczne jest podanie jednej z trzech wymienionych powyżej danych. 

Dane na temat lekarza, które można uzyskać z CRL to:

  • numer PWZ,
  • tytuł zawodowy oraz informacja o tym, że lekarz ma przyznane ograniczone PWZ (w przypadku lekarzy stażystów),
  • termin ważności PWZ,
  • informacja, do której Okręgowej Izby Lekarskiej przynależy lekarz,
  • numer rejestru. 

Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza / Lekarza Dentysty

Otrzymanie tzw. pełnego PWZ jest możliwe po ukończeniu stażu podyplomowego oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku (≥ 56%) Lekarskiego / Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. Opis procedury i wymaganych dokumentów można znaleźć w artykule Rezydentury 2024 - terminy, punktacja, procedura krok po kroku - Remedium, w sekcji: “Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza / Lekarza Dentysty”. 

Aktualizacja profilu Remedium

W związku z tym, że powyższy temat dotyczy wielu z Was i często otrzymujemy w tej sprawie pytania, odpowiadamy - obecnie profil na portalu sprawdza czy wprowadzone przez Was dane są poprawne bezpośrednio w rejestrze NIL. W związku z tym, kiedy znajdzie się on w bazie Naczelnej Izby Lekarskiej, a my otrzymamy uaktualnione dane z rejestru (zwykle trwa to nawet miesiąc od momentu kiedy otrzymaliście numery PWZ) wystarczy, że wprowadzicie numer PWZ w panelu swojego konta na portalu, a Wasz status na portalu zostanie automatycznie zmieniony na Lekarka/Lekarz