Jak zorganizować część personalizowaną stażu podyplomowego?

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Najbardziej istotną z punktu widzenia młodego lekarza zmianą w programie stażu podyplomowego jest pojawienie się w jego planie 10 tygodni części personalizowanej. Każda nowość niesie ze sobą szereg wyzwań, szczególnie natury organizacyjnej – zarówno dla podmiotów prowadzących staż, jak i dla lekarzy stażystów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje pomocne przy zaplanowaniu tej części szkolenia. 

Według obowiązujących przepisów prawa

Zaloguj się