Vademecum: Co może lekarz stażysta?

Zadania lekarza stażysty bardzo różnią się w zależności od szpitala czy nawet oddziału. Część stażystów bardzo szybko dostaje dużą samodzielność i odpowiedzialność, inni traktowani są jak studenci lub zbędny element w pokoju lekarskim. W obu tych sytuacjach warto wiedzieć, co według przepisów wchodzi w zakres kompetencji lekarza stażysty.

PWZ: pełne czy jednak ograniczone?

Zaloguj się