Vademecum
Staż podyplomowy
Jak rozpocząć staż - zebraliśmy najważniejsze informacje

Jak rozpocząć staż - zebraliśmy najważniejsze informacje

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Ostatni zdany egzamin na studiach to coś czego duża część z nas nigdy nie zapomni. Zaraz po tym konieczne jest udostępnienie zdjęcia w fartuchu i ze stetoskopem przed gmachem uczelni, zaznaczenie, że od dziś znajomi mają zwracać się do nas "Panie Doktorze" lub "Pani Doktor" i już możemy... zacząć kolejny etap edukacji medycznej jakim jest staż. Co ciekawe prawie każda izba lekarska ma swój zestaw dokumentów którego wymaga i swoje terminy. Zebraliśmy dla was te informacje. 

Spis treści:

Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku

Należy złożyć dokumenty w terminie 21.06-02.07 lub 17.08-31.08.

Etap 1. Ograniczone prawo wykonywania zawodu

Wymagane dokumenty:

 1. „Wniosek o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru” (załącznik W-1),
 2. Odpis dyplomu lekarza / lekarza dentysty lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 3. Ksero stron z dowodu osobistego lub paszportu z danymi osobowymi (dokument do wglądu),
 4. Zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na podstawie orzeczenia lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy,
 5. Dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska),
 6. Dwa zdjęcia paszportowe,
 7. Oświadczenie o stałym miejscu zamieszkania lub meldunek,
 8. Oświadczenie RODO,
 9. W przypadku lekarzy dentystów zgoda podmiotu uprawnionego do prowadzenia stażu podyplomowego.

Potrzebne formularze wniosków i oświadczeń znajdziesz na stronie OIL.

Etap 2. Skierowanie na odbycie stażu

Należy złożyć „Wniosek o skierowanie na staż podyplomowy na obszarze działania okręgowej izby lekarskiej”, który zawiera:

 • średnią z okresu studiów, potwierdzoną przez dziekanat właściwej uczelni medycznej,
 • wskazane trzy podmioty preferowane przez lekarza jako miejsce odbywania stażu.

Od decyzji przysługuje złożenie odwołania w ciągu 14 dni od jej otrzymania.Więcej informacji: https://oilbialystok.pl/jak-zalatwic-sprawe/prawa-wykonywania-zawodu-rejestracja-w-oil/staz-podyplomowy-lekarze-z-obywatelstwem-polskim/

Beskidzka Izba Lekarska

Staż podyplomowy rozpoczyna się corocznie 1 października i 1 marca - składanie wymaganych dokumentów w celu uzyskania PWZ lekarza / lekarza dentysty powinno mieć miejsce co najmniej na dwa miesiące przed rozpoczęciem stażu - do 15.08 dla stażu zaczynającego się od października, do 15.01 dla stażu zaczynającego się od marca.

Wymagane dokumenty:

 1. W-1 "Wniosek o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza/ lekarza dentysty, wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej",
 2. Odpis dyplomu lekarza / lekarza dentysty,
 3. Kserokopia stron dowodu osobistego lub paszportu z danymi osobowymi,
 4. Zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na podstawie orzeczenia lekarza upoważnionego na podstawie przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy,
 5. Dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska),
 6. Dwa zdjęcia legitymacyjne,
 7. Zameldowanie na obszarze działania BIL

Na stronie OIL brakuje informacji o składaniu wniosku o rozpoczęcie stażu, podano natomiast listę podmiotów, w których można go odbywać. Ostatnio aktualizowano informacje w 2018 r. - https://bil.bielsko.pl/prawo-wykonywania-zawodu/spis-wymaganych-dokumentow/uzyskanie-ograniczonego-prawa-wykonywania-zawodu-lekarzalekarza-dentysty-staz-podyplomowy-dla-lekarzy-z-obywatelstwem-polskim/

Bydgoska Izba Lekarska

Według informacji ze strony termin składania dokumentów mija 15 sierpnia, jednak nie jest pewne czy dotyczy to zbliżającej się rekrutacji.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie do Okręgowej Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby Lekarskiej o umożliwienie odbycia stażu w wybranej jednostce i terminie,
 2. "Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru", zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy,
 3. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Bydgoską Izbę Lekarską
 4. Zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez dziekanat uczelni lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów
 5. Kopia dowodu osobistego lub paszportu - oryginał do wglądu 
 6. Zaświadczenie o zameldowaniu na terenie działania Bydgoskiej Izby Lekarskiej, ważny na dzień składania dokumentów
 7. Zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na podstawie orzeczenia lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy
 8. Dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska)
 9. Dwa zdjęcia legitymacyjne lub dowodowe,
 10. Arkusz zgłoszenia lekarza.

Wymagane formularze znajdziesz na stronie OIL. UWAGA! Lekarze, którzy skończyli studia w innym języku niż polski muszą udowodnić znajomość języka.

Więcej informacji: https://www.bil.org.pl/dla-lekarzy/41-menu-glowne/dla-lekarzy/jak-uzyskac-prawo-wykonywania-zawodu-prawo-wykonywania-zawodu-w-celu-dbycia-stazu-lekarza-lekarza-dentysty/209-jak-uzyskac-pwz-lekarza-lekarza-dentysty-w-celu-odbycia-stazu-podyplomowego-i-zlozenia-egzaminu-lek-ldek-lekarze-z-obywatelstwem-polskim.html

Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku 

Dokumenty należy złożyć do 31 lipca (Przypominamy, że wniosek o LEK składa się do 15 lipca!) Dokumenty do PWZ i na staż podyplomowy można składać jednego dnia.

Etap 1. Uzyskanie PWZ w celu odbycia stażu podyplomowego

Wymagane dokumenty:

 1. "Wniosek o przyznanie Prawa Wykonywania Zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru"
 2. Odpis dyplomu lekarza/lekarza dentysty wraz z suplementem - w przypadku jeśli lekarz nie posiada jeszcze dyplomu tymczasowo przyjmowane są zaświadczenia o ukończeniu studiów wydane przez dziekanat uczelni. Uwaga! Prosimy o składanie kserokopii suplementu do dyplomu.
 3. Dowód osobisty lub paszport do wglądu + formularz "Potwierdzenie danych osobowych lekarza". Formularz prosimy wypełnić czytelnie drukowanymi literami
 4. Zaświadczenie o stałym zameldowaniu na terenie województwa pomorskiego (oryginał + kopia)
 5. Zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na podstawie orzeczenia lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy 
 6. Dwa zdjęcia legitymacyjne lub dowodowe,
 7. W przypadku ukończenia studiów w innym języku niż język polski - świadectwo złożenia egzaminu z języka polskiego przeprowadzanego przez Naczelna Izbę Lekarską w Warszawie. Z powyższego obowiązku zwolnione są osoby, które przedstawią świadectwo dojrzałości złożone w języku polskim bądź złożyły w języku polskim z wynikiem pozytywnym LEK/LDEK (wymagane osobne zaświadczenie wydane przez Centrum Egzaminów Medycznych potwierdzające zdanie egzaminu w języku polskim).
 8. Oświadczenie związane z obowiązkiem informacyjnym - RODO

Etap 2. Skierowanie na odbycie stażu

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o skierowanie na staż podyplomowy na obszarze działania okręgowej izby lekarskiej" zawierający wskazane pięć podmiotów preferowanych  przez lekarza jako miejsce odbywania stażu
 2. Średnia z okresu studiów, potwierdzona przez dziekana właściwej uczelni medycznej.

Więcej informacji i wzory formularzy:

Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze

Brak informacji na stronie co do tegorocznych terminów złożenia dokumentów, minimum 2 miesiące przed rozpoczęciem stażu.

Etap 1. Uzyskanie PWZ w celu odbycia stażu podyplomowego

Wymagane dokumenty:     

 1. "Wniosek o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru"
 2. Odpis dyplomu lekarza / lekarza stomatologa lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 3. Ksero stron z dowodu osobistego lub paszportu z danymi osobowymi (dokument do wglądu),
 4. Zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na podstawie orzeczenia lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy,
 5. Dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska),
 6. Dwa zdjęcia paszportowe.

Etap 2. Skierowanie na odbycie stażu

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o skierowanie na staż podyplomowy na obszarze działania okręgowej izby lekarskiej" zawierający wskazane trzy podmioty preferowanych  przez lekarza jako miejsce odbywania stażu
 2. Średnia z okresu studiów, potwierdzona przez dziekana właściwej uczelni medycznej.

Więcej informacji i wzory formularzy: http://www.oil.org.pl/xml/oil/oil70/wladze/sprawy/rejestr/w_1

Śląska Izba Lekarska w Katowicach

Dokumenty w celu uzyskania PWZ i skierowania na staż podyplomowy należy złożyć w komplecie do 23.07.2021. UWAGA! obowiązuje termin 15.07. g. 16, jeżeli lekarz zamierza przystąpić do wrześniowego LEK-u).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek W-1 
 2. Oświadczenie RODO
 3. Odpis dyplomu lekarza/lekarza dentysty, ewentualnie zaświadczenie wystawione przez polską szkołę wyższą o ukończeniu studiów, podpisane przez dziekana wydziału oraz opatrzone okrągłą pieczęcią uczelni
 4. Suplement do dyplomu - kserokopia
 5. Orzeczenie o stanie zdrowia, ważne przez okres 3 miesięcy od dnia wydania
 6. Trzy zdjęcia biometryczne
 7. Dowód osobisty do wglądu
 8. Oświadczenie - wykorzystanie zdjęcia na stronie NIL
 9. Oświadczenie - aktualizacja danych, obowiązek płacenia składek
 10. Podanie o staż podylomowy
 11. Wniosek SMK (o zmianę uprawnień w celu przystąpienia do LEK)

UWAGA! Osoby, które ukończyły studia w języku innym niż polski, muszą zdać egzamin z j. polskiego lub przedstawią dokument potwierdzający znajomość j. polskiego. 

Więcej informacji i wzory formularzy: https://izba-lekarska.org.pl/rejestry/pwz/staz-podyplomowy

Świętokrzyska Izba Lekarska 

Należy złożyć dokumenty do końca lipca (początek stażu 01.10) lub do końca stycznia (początek: 01.03.).

Etap 1. Ograniczone prawo wykonywania zawodu

Wymagane dokumenty:

 1. "Wniosek o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru" (Wniosek W1)
 2. miękka kopia dyplomu lekarza / lekarza dentysty oraz kopia suplementu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez dziekanat uczelni lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 3. ksero stron z dowodu osobistego lub paszportu z danymi osobowymi (oryginał dokumentu do wglądu),
 4. orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy,
 5. dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska),
 6. dwa podpisane zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.

Etap 2. Skierowanie na odbycie stażu

Wymagane dokumenty:

 • "Wniosek o skierowanie na staż podyplomowy na obszarze działania okręgowej izby lekarskiej" zawierający średnią z okresu studiów, potwierdzoną przez dziekanat właściwej uczelni medycznej oraz wskazane trzy podmioty preferowane przez lekarza jako miejsce odbywania stażu,
 • dokument potwierdzający zameldowanie na pobyt stały na terenie województwa świętokrzyskiego

Terminy składania: 

skierowania na staż podyplomowy rozpoczynający się corocznie 1 października i 1 marca - odpowiednio do terminu rozpoczęcia stażu (1 października) do końca lipca i (1 marca) do końca stycznia

Więcej informacji i wzory formularzy: http://www.sil.apsnet.pl/staz-podyplomowy-lekarze-z-obywatelstwem-polskim

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie

Należy złożyć wniosek o przyznanie PWZ do końca sierpnia (początek stażu 01.10) lub do końca stycznia (początek: 01.03.). Termin składania podań o przyznanie miejsca stażowego dla osób, którzy zamierzają rozpocząć staż od 1 października: 14 sierpnia 2021. UWAGA! Pamiętaj, że termin składania wniosków o LEK mija 15 lipca, a wcześniej należy uzyskać zmianę statusu w SMK przez złożenie wniosku w OIL. Dokumenty o przyznanie PWZ i miejsca stażowego można składać równolegle. Posiadanie PWZ jest wymagane w momencie rozpoczęcia stażu, nie składania podania. Zachęca się do załatwiania spraw w sposób zdalny.

Etap 1. Uzyskanie PWZ

Wymagane dokumenty:

 1. ”Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru"
 2. odpis dyplomu lekarza/lekarza dentysty wraz z kserokopią suplementu – w przypadku jeśli lekarz nie posiada jeszcze dyplomu tymczasowo przyjmowane są zaświadczenia o ukończeniu studiów wydane przez dziekanat uczelni lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,  
 3. Kopia dowodu osobistego lub paszportu oraz oryginał do wglądu
 4. Dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska)
 5. Zaświadczenie o stałym zameldowaniu na obszarze działania OIL w Krakowie
 6. Orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy
 7. Dwa zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm – format: zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu
 8. W przypadku ukończenia studiów w innym języku niż język polski – świadectwo złożenia egzaminu z języka polskiego przeprowadzanego przez Naczelna Izbę Lekarską w Warszawie. Z powyższego obowiązku zwolnione są osoby, które przedstawią świadectwo dojrzałości złożone w języku polskim bądź złożyły w języku polskim z wynikiem pozytywnym LEK/LDEK (wymagane osobne zaświadczenie wydane przez Centrum Egzaminów Medycznych potwierdzające zdanie egzaminu w języku polskim).
 9. klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych –podpisane oświadczenie

Etap 2. Skierowanie na odbycie stażu

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyznanie miejsca stażowego z określeniem przynajmniej dwóch preferowanych placówek znajdujących się na liście podmiotów uprawnionych do przeprowadzania szkoleń podyplomowych
 2. Zaświadczenie o uzyskanej średniej arytmetycznej z ocen w trakcie odbywania studiów wydane przez stosowny Dziekanat uczelni medycznej – do wglądu
 3. Potwierdzenie posiadania stałego zameldowaniu na terenie OIL Kraków – do wglądu (zaświadczenie z Urzędu Meldunkowego do wglądu) UWAGA! Nie ma znaczenia na ile wcześniej lekarz się zameldował, ważne by z chwilą składania dokumentów oraz przez cały okres stażu posiadał takie zameldowanie.

Więcej informacji i formularze:

Lubelska Izba Lekarska 

Etap 1. Podanie o możliwość odbywania stażu

Osoby zainteresowane, które posiadają stałe miejsce zamieszkania na terenie Województwa Lubelskiego, składają podanie o możliwość odbywania stażu podyplomowego jeszcze przed uzyskaniem dyplomu lekarza. Terminy: 1-30.06 (początek stażu: 01.10) oraz 1-30.01 (początek stażu: 01.03). Do podania należy dołączyć średnią ocen ze studiów (zaświadczenie z dziekanatu) do 15.07.

Podanie na staż można złożyć osobiście w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej, drogą pocztową albo e-mailową.

Etap 2. Uzyskanie PWZ w celu odbycia stażu podyplomowego

Składanie wymaganych dokumentów w celu uzyskania PWZ powinno mieć miejsce co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem stażu.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek W-1 o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisanie na listę członków oraz wpis do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów 
 2. Odpis dyplomu lekarza / lekarza dentysty z suplementem lub kopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje formalne
 3. Orzeczenie o stanie zdrowia podpisane przez lekarza upoważnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (lekarz medycyny pracy) 
 4. Dowód osobisty lub paszport do wglądu
 5. Dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska)
 6. Dwa zdjęcia legitymacyjne
 7. Klauzula informacyjna do wniosku o przyznanie PWZ 

Więcej informacji:

Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi

Dokumenty na staż rozpoczynający się 01.10. należy składać do dnia 31 lipca 2021r. w białej kopercie do przygotowanej skrzynki na korespondencję w siedzibie OIL. Dokumenty o przyznanie PWZ i odbycie stażu można składać jednocześnie,

Etap 1. Przyznanie PWZ

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek W-1 o przyznanie prawa wykonywania zawodu,
 2. Kserokopia dowodu osobistego. W przypadku braku w dowodzie osobistym informacji o zameldowaniu (nowy dowód) – kserokopia zaświadczenia potwierdzająca miejsce stałego zameldowania wydane przez właściwy urząd.
 3. Odpis dyplomu lekarza, lekarza dentysty (oryginał) oraz kserokopia suplementu. W przypadku lekarza, lekarza dentysty absolwenta polskiej wyższej uczelni medycznej do czasu uzyskania odpisu dyplomu za wystarczające uznaje się zaświadczenie wystawione przez wyższą uczelnię medyczną o ukończeniu studiów na odpowiednim kierunku i posiadaniu prawa do korzystania z tytułu zawodowego lekarza lub lekarza dentysty, określające: datę ukończenia studiów, średnią ocen egzaminacyjnych za okres studiów, język wykładowy.
 4. Orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego do orzekania na podstawie przepisów o przeprowadzaniu badań lekarskich pracowników w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, ważne przez okres trzech miesięcy od dnia wydania.
 5. 2 zdjęcia legitymacyjne (45x35 mm)
 6. Oświadczenie dotyczące publikacji zdjęcia w Centralnym Rejestrze Lekarzy NIL
 7. Wniosek o odbycie stażu (zawierający średnią ze studiów i preferencje co do miejsca odbywania stażu)
 8. Zaświadczenie o zameldowaniu stałym lub czasowym na obszarze Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi (nie jest wymagany wcześniejszy okres zameldowania). Wystarczy też dowód osobisty z podanym adresem zameldowania.

Więcej informacji i formularze:

Warmińsko - Mazurska Izba Lekarska

W calu ubiegania się o staż podyplomowy należy złożyć dokumenty do dnia 13 sierpnia 2021 r.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/ lekarza dentysty, w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków oraz wpisu do rejestru lekarzy i lekarzy dentystów okręgowej izby lekarskiej.
 2. Odpis dyplomu/dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów. 
 3. Odpis suplementu dyplomu.
 4. Zaświadczenie o średniej ze studiów.   
 5. Kserokopia dowodu osobistego.
 6. Potwierdzenie miejsca zamieszkania na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 
 7. Dowód zmiany nazwiska (w przypadku jego zmiany i innych danych na dokumentach).
 8. Orzeczenie o stanie zdrowia. 
 9. Dwa zdjęcia legitymacyjne/paszportowe

Więcej informacji i formularze: http://www.wmil.olsztyn.pl/index.php/wykonywanie-zawodu/18-sta-podyplomowy

Opolska Izba Lekarska: 

Składanie wymaganych dokumentów w celu uzyskania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty powinno mieć miejsce najpóźniej do 10 września (rozpoczęcie stażu od 1 października) lub do 10 lutego ( rozpoczęcie stażu od 1 marca).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek W-1 o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty, w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej
 2. Wniosek o staż (zawierający m.in. średnią ze studiów i preferowane przez lekarza miejsca odbywania stażu)
 3. Odpis dyplomu lekarza / lekarza dentysty
 4. Orzeczenie o stanie zdrowia na czas stażu podyplomowego
 5. Kserokopia dowodu osobistego
 6. Dwa zdjęcia legitymacyjne

Wielkopolska Izba Lekarska 

Na stronie WIL nie podano jeszcze terminów ani informacji dot. uzyskania skierowania na staż podyplomowy. W zeszłym roku termin złożenia formularza zgłoszeniowego on-line o odbycie stażu upływał 30 czerwca. Nie było konieczne uzyskanie tytułu lekarza i zdanie wszystkich egzaminów przed złożeniem podania. We wniosku należy podać m.in. miejsce zamieszkania (na terenie Izby) i preferowane jednostki (tutaj liczyła się kolejność!). Natomiast dokumenty dotyczące PWZ należało złożyć osobiście lub listem poleconym do 17.07.

Etap 1. Uzyskanie PWZ

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie PWZ w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków i wpisu do rejestru (W-1)
 2. Miękka kopia dyplomu lekarza / lekarza dentysty oraz kopia suplementu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez dziekanat uczelni lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów
 3. Zaświadczenie ze średnią ocen z całości studiów wydane przez dziekanat uczelni (średnia ocen brana jest pod uwagę przy przyznawaniu miejsc odbywania stażu)
 4. Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport), ksero stron z dowodu osobistego lub paszportu z danymi osobowymi (oryginał dokumentu do wglądu);
 5. Dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska)
 6. Orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego do orzekania na podstawie przepisów o przeprowadzaniu badań lekarskich pracowników w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
 7. dwa zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm – format: zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu.

Więcej informacji i formularze: https://wil.org.pl/prawo-wykonywania-zawodu-w-celu-odbycia-stazu-podyplomowego-dla-lekarzy-z-obywatelstwem-polskim/?preview=true

Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie

Termin składania dokumentów: 15 lipca 2021.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru (W-1)
 2. Wniosek o skierowanie do odbycia stażu podyplomowego (z podaniem średniej ze studiów i 2 preferowanych miejsc odbywania stażu)
 3. Zaświadczenie wystawione przez polską szkołę wyższą o ukończeniu studiów na odpowiednim kierunku określające język wykładowy–egzaminów, średnią arytmetyczną z ocen w trakcie odbywania studiów
 4. Dowód osobisty do wglądu
 5. Zaświadczenie o miejscu zameldowania
 6. Orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy
 7. Dwa zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm – format: zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu (zdjęcie biometryczne)

Więcej informacji i formularze: http://www.oil.rzeszow.pl/strona/staz-podyplomowy-605b96837c88a

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie 

Niżej wymienione dokumenty należy złożyć do dnia 31 lipca.

Wymagane dokumenty:

 1. "Wniosek W-1 o przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru"
 2. Odpis dyplomu lekarza / lekarza dentysty (do czasu wydania dyplomu możliwe jest złożenie zaświadczenia o ukończeniu wyższych studiów medycznych i uzyskanej średniej ocen) lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów
 3. Suplement dyplomu
 4. Ksero stron z dowodu osobistego lub paszportu z danymi osobowymi, powiększone o min. 30% (dokument do wglądu) 
 5. Zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na podstawie orzeczenia lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy
 6. Dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska)
 7. Dwa zdjęcia o wymiarach 3,5/4 cm
 8. Arkusz zgłoszeniowy lekarza stażysty (zawierający m.in. średnią ze studiów i preferowane miejsca stażu)
 9. Informacja administratora dotycząca przetwarzania danych osobowych

Więcej informacji i formularze: https://www.oil.szczecin.pl/artykul/zalatw-sprawy/uzyskanie-prawa-wykonywania-zawodu-lekarza-i-lekarza-dentysty-w-c

Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie 

Terminy składania wniosków o staż podyplomowy zaczynający się 01.10. - do końca sierpnia, 01.03. - do końca stycznia.

Etap 1. Przyznanie PWZ

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru
 2. Kopia dyplomu lekarza / lekarza dentysty oraz kopia suplementu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez dziekanat uczelni lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów
  1. Dokument potwierdzający tożsamość, dowód osobisty lub paszport
  2. Dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska)
  3. Orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy
  4. Dwa zdjęcia o wymiarach 3 x 4 cm – format: zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu.

  Etap 2. Skierowanie do odbycia stażu podyplomowego

  Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o skierowanie do odbycia stażu podyplomowego lekarza lub lekarza  dentysty w podmiocie uprawnionym na obszarze działania OIL w Tarnowie
  • Zaświadczenie o ukończeniu studiów wydanego przez dziekanat uczelni
  • Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) 
  • Poświadczenie zameldowania na pobyt stały

  Więcej informacji i formularze: http://www.oil-tarnow.pl/artykul/59,pwz-w-celu-odbycia-stazu-podyplomowego-lekarzdentysta-z-obywatelstwem-polskim.html

  Kujawsko – Pomorska Okręgowa Izba Lekarska

    Terminy składania wniosków o staż podyplomowy zaczynający się 01.10. - do końca sierpnia, 01.03. - do końca stycznia. 

  Etap 1. Uzyskanie PWZ

  Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek W-1
  2. Odpis dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów (z numerem dyplomu)
  3. Orzeczenie lekarskie (na druku z Izby Lekarskiej)
  4. Dowód osobisty (kserokopia zostanie wykonana w Izbie Lekarskiej)
  5. Oświadczenie o publikacji zdjęcia w serwisie Naczelnej Izby Lekarskiej
  6. Jedno zdjęcie legitymacyjne 3.5x4.5 cm
  7. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych
  8. Zaświadczenie o zameldowaniu wydane przez urząd gminy (w przypadku braku adresu zameldowania na dowodzie)

  Etap 2. Uzyskanie miejsca stażowego

  Wymagane dokumenty:

  1. Podanie do Okręgowej Rady Lekarskiej w Toruniu o skierowanie na staż podyplomowy
  2. Zaświadczenie o średniej ocen z uczelni (z całych studiów)

  Więcej informacji i formularze: http://www.kpoil.torun.pl/index.php/staz/rozpoczecie-stazu

  Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie

  Terminy składania wniosku skierowania na staż podyplomowy rozpoczynający się 1 października i 1 marca – odpowiednio do terminu rozpoczęcia stażu do 30 lipca i do 30 stycznia. Wizytę w OIL w celu złożenia dokumentów należy umówić za pomocą strony internetowej, obie sprawy można załatwić za jednym razem, jednak należy umówić 2 wizyty!

  Etap 1. Prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego

  Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru”
  2. Miękka kopia dyplomu lekarza / lekarza dentysty oraz kopia suplementu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez dziekanat uczelni lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
  • Dokument potwierdzający tożsamość, dowód osobisty lub paszport- oryginał dokumentu do wglądu,
  • Dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska),
  • Orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy 
  • dwa zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm – format: zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu (zdjęcie biometryczne).

  ETAP 2. Skierowanie do odbycia stażu podyplomowego

  Wymagane dokumenty

  1. wniosek o skierowanie do odbycia stażu podyplomowego lekarza lub lekarza dentysty w podmiocie uprawnionym do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbywania stażu podyplomowego na obszarze działania OIL w Warszawie. UWAGA!!! wniosek należy wypełnić on-line, WYDRUKOWAĆ, PODPISAĆ i wraz z kompletem dokumentów dostarczyć do Komisji ds. stażu podyplomowego
  2. Kopia zaświadczenia o ukończeniu studiów wydanego przez dziekanat uczelni (w przypadku ukończenia uczelni medycznej w Polsce)
  3. Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) - oryginał dokumentu do wglądu
  4. Karta okresowych osiągnięć studenta – wydawana przez Dziekana na wniosek absolwenta
  5. Oświadczenie o miejscu zamieszkania– umieszczone we wniosku o skierowanie do odbycia stażu podyplomowego lekarza lub lekarza dentysty. Adres zamieszkania oznacza miejsce zamieszkania- tj. miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 i pkt. 2, a także art. 40 Ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019, poz. 1397). Obywatele polscy oraz cudzoziemcy są zobowiązani do zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego.
  6. W przypadku posiadanych rekomendacji dokumenty wymienione we wniosku.
  • Autorstwo bądź współautorstwo studenta publikacji naukowej, opublikowanej w czasopiśmie punktowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, potwierdzone wyłącznie zaświadczeniem z Głównej Biblioteki Lekarskiej.
  • Opinia wystawiona lekarzowi dentyście stażyście przez lekarza dentystę prowadzącego indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską będącą uprawnionym podmiotem lub koordynatora stażu w uprawnionym podmiocie, określająca warunki współpracy w ramach realizacji programu stażu w tym podmiocie

  Więcej informacji i formularze: https://izba-lekarska.pl/staz-podyplomowy/procedury-i-formularze/lekarze-z-obywatelstwem-polskim/

  Dolnośląska Izba Lekarska 

  Należy złożyć wniosek o przyznanie PWZ w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej oraz wniosek o skierowanie na staż podyplomowy w terminie:

  • do dnia 31 stycznia – rozpoczynający staż podyplomowy od dnia 1 marca
  • do dnia 31 lipca - rozpoczynający staż podyplomowy od dnia 1 października

  Etap 1. Przyznanie PWZ w celu odbycia stażu podyplomowego

  Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek W-1 o przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego dowód osobisty (oryginał - kserokopia zrobiona przez pracownika DIL);
  2. Oryginalny odpis dyplomu; w przypadku lekarza, lekarza dentysty absolwenta polskiej wyższej uczelni medycznej do czasu uzyskania odpisu dyplomu za wystarczające uznaje się zaświadczenie wystawione przez wyższą uczelnię medyczną o ukończeniu studiów na odpowiednim kierunku i posiadaniu prawa do korzystania z tytułu zawodowego lekarza lub lekarza dentysty (oryginał), zawierające wymagane informacje (więcej na stronie DIL). Oryginalny odpisu dyplomu należy bezwzględnie dostarczyć przy odbiorze PWZ i skierowania na staż podyplomowy!
  3. Suplement do dyplomu - kserokopia
  4. Orzeczenie o stanie zdrowia, ważne przez okres trzech miesięcy od dnia wydania
  5. Oryginał zaświadczenia o średniej ocen wraz z informację określającą w jakim języku prowadzone były studia wydany przez właściwą wyższą uczelnię medyczną (dotyczy osób posiadających odpis dyplomu w chwili składania dokumentów)
  6. 3 zdjęcia legitymacyjne

  Etap 2. Przyznanie miejsca stażowego

  Przy składaniu dokumentów o przyznanie PWZ należy złożyć wniosek o skierowanie na staż podyplomowy na terenie działania Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu. We wniosku należy podać propozycje 4-5 miejsc stażowych - z listy jednostek uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego, dostępnej na stronie internetowej DIL.

  UWAGA! Należy pamiętać, że stałe miejsce zamieszkania potwierdza się na wniosku W-1 o przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego. Brak potwierdzenia miejsca stałego zamieszkania na wniosku W-1 będzie traktowane jak stałe zamieszkanie poza terenem działania DIL. Tym samym lekarz będzie miał przyznane miejsce stażowe dopiero w drugiej kolejności.

  Więcej informacji i formularze:

  Zaloguj się