Rejestr zdarzeń niepożądanych - rozmowa z Bartłomiejem Chmielowcem, Rzecznikiem Praw Pacjenta

Rozmowa z Bartłomiejem Chmielowcem, Rzecznikiem Praw Pacjenta o stworzeniu i funkcjonowaniu rejestru zdarzeń niepożądanych.

Pacjenci już zgłaszają zdarzenia niepożądane 

leki
pacjent
skargi