Publikacje
Ciekawostki
Lekarze coraz chętniej wyjeżdżają z kraju?

Lekarze coraz chętniej wyjeżdżają z kraju?

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Okręgowe Izby Lekarskie w ciągu pierwszych miesięcy tego roku wydały lekarzom 195 zaświadczeń potrzebnych do otrzymania zatrudnienia za granicą. Zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej, tak dużej liczby wydanych wniosków izby lekarskie nie notowały od lat i jest to efekt pogarszających się warunków pracy i nierówności płacowych. Ministerstwo Zdrowia uważa, że dane za pierwszy kwartał 2021 roku, nie odbiegają od średniej liczby zaświadczeń wydanych w zeszłym roku w tym samym okresie, a sam fakt pobrania dokumentu nie jest równoznaczny z wyjazdem lekarza za granicę. Resort zaznacza, że podejmuje szereg działań, które wpływają na zwiększenie liczby kadr w Polsce oraz zapewnienie personelowi medycznemu odpowiednich warunków pracy i płacy. 

NRL i OZZL zwracają uwagę, że jeśli Ministerstwo Zdrowia i rząd nie zmienią nastawienia do polskich lekarzy, tendencje emigracji wewnętrznej (z publicznego do prywatnego sektora polskiej ochrony zdrowia) oraz zewnętrznej (poza granice naszego kraju) będą się nasilać i zabraknie personelu. Statystyki mówią, że w Polsce brakuje ok. 20-50 tys. lekarzy. Jak wskazuje prof. Andrzej Matyja, prezes NRL, brak przygotowania systemu ochrony zdrowia do trzeciej fali pandemii, skutkuje zwiększoną liczbą pacjentów, którzy za późno trafiają do szpitala i którym lekarze nie są w stanie pomóc. Wśród nich są także cierpiący na choroby inne niż COVID-19, których leczenie jest obecnie zaniedbywane przez decyzję o ograniczeniu zabiegów planowych.

Zaloguj się

emigracja
polityka
dla-stazysty
dla-studenta
dla-rezydenta
ozzl

Dołącz do dyskusji

Polecane artykuły