Publikacje
Praktyka kliniczna
Profilaktyka przeciwzakrzepowa w ciąży

Profilaktyka przeciwzakrzepowa w ciąży

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

W czasie ciąży ryzyko ŻChZZ - żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej - zwiększa się blisko 10-krotnie [1]. Przyczynia się do tego zarówno fizjologiczny wzrost aktywności czynników prozakrzepowych, jak i dodatkowe czynniki ryzyka, takie jak wrodzona trombofilia, zespół antyfosfolipidowy czy przebyte wcześniej incydenty zakrzepowo-zatorowe. Aby zmniejszyć częstość występowania incydentów ŻChZZ w czasie ciąży i połogu, konieczne jest przeprowadzenie oceny ryzyka jej wystąpienia, a następnie wdrożenie odpowiedniej profilaktyki przeciwzakrzepowej u kobiet z grup podwyższonego ryzyka. O tym, jak przeprowadzić ten proces krok po kroku, piszemy w poniższym artykule.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa u ciężarnych - przyczyny i czynniki ryzyka

Zaloguj się

leki

Źródła

  1. Z. Bowman i in., Profilaktyka przeciwzakrzepowa w czasie ciąży, Ginekologia Po Dyplomie, wrzesień 2012.
  2. Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie stosowania heparyn drobnocząsteczkowych w położnictwie i ginekologii, Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego 2006–2011.
  3. M. Kostrubiec i in., Profilaktyka zatorowości płucnej w ciąży i połogu, Ginekologia Polska 2010, 81, 46-49.
  4. https://www.czytelniamedyczna.pl/1214,leczenie-przeciwzakrzepowe-w-okresie-cizy-porodu-i-poogu.html (ostatni dostęp: 25.01.2023)

Polecane artykuły