Rzecznik Praw Pacjenta będzie współpracować z Naczelną Izbą Lekarską

Rzecznik Praw Pacjenta będzie współpracować z samorządem lekarskim. Ich działania mają dotyczyć m.in. organizacji szkoleń dla personelu medycznego, wspólnych badań i analiz. Pierwsze inicjatywy ruszą jesienią. 


Jak informuje Naczelna Izba Lekarska, porozumienie zawarte między Łukaszem Jankowskim, prezesem NIL a Bartłomiejem Chmielowcem, Rzecznikiem Praw Pacjenta ma na celu podniesienie poziomu wiedzy i przygotowania personelu medycznego w zakresie ochrony praw pacjenta oraz wymianę doświadczeń i podejmowanie wspólnych inicjatyw, w tym także popieranie lub inicjowanie wydania aktów prawnych z zakresu ochrony praw pacjenta.

nil
rzecznik-praw-pacjenta

Agnieszka Usiarczyk
Autor

Agnieszka Usiarczyk

Dziennikarka specjalizująca się w tematyce zdrowotnej, zwłaszcza w obszarach medycyny, ochrony zdrowia i zdrowego odżywiania. Dla Remedium pisze o sprawach ważnych dla młodego pokolenia lekarzy.